Absolicon invigning Härnösand

Härnösands kommunalråd Andreas Sjölander klipper bandet vid invigningen av nya produktionslinan i Härnösand. Till vänster Absolicons vd och grundare Joakim Byström. Foto: Absolicon.

May 23, 2019

Förlust och invigning för solfångarföretaget Absolicon


Den ekonomiska utvecklingen följer plan, menar utvecklingsbolaget som för två veckor sedan invigde nya produktionslinan i Härnösand.

Solfångarföretaget Absolicon i Härnösand har lämnat delårsrapport för första kvartalet, där nettoomsättningen minskade till 608 (16 312) KSEK och rörelseresultatet blev en förlust om -4 808 (4 547) KSEK. 

Den ekonomiska utvecklingen följer plan, skriver bolaget i rapporten.

"Absolicon är ett utvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med affärs- och produkt­utveckling, långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats. Legotillverkningen på uppdrag följer plan och inbringar tillsammans med delfinansierade forskning- och utvecklingsprojekt intäkter vilket ger bolaget viss uthållighet, men utvecklings­verksamheten finansieras i huvudsak med ägarkapital."

Vd Joakim Byström på årsstämman den 8 maj.

Bolagets solfångare Absolicon T160 har under kvartalet har  erhållit certifieringen SOLAR KEYMARK och är därmed den enda solföljande koncentrerande solfångaren i världen som klarat de hårda kraven i standarden, skriver bolaget i rapporten.

"När vi reser runt i världen ser vi ofta solvärmeanläggningar som är trasiga," säger Absolicons vd Joakim Byström. "Flera marknader har dåliga erfarenheter av lokala produkter med låg kvalité. I Indien ser vi många fält med koncentratorer som efter några år inte längre fungerar. Absolicon däremot kan visa upp installationer gjorda för åtta år sedan som följer solen felfritt och kommer fortsätta levererar energi till fjärrvärmenät och byggnader under minst 25 år ytterligare."

"Vi arbetar nu med ett antal sektorer och länder för att hitta rätt partners. Anslaget är att världens industriproduktion skall fyrdubblas till år 2050 samtidigt som koldioxidutsläppen måste bli noll – en stor andel av värmen till industrierna behöver i framtiden komma från solen," menar Joakim Byström.

Det nya samarbetet med Uniper är mycket spännande för Absolicon nu. Uniper är ett av Europas största energibolag och omsätter 800 miljarder kronor. Tillsammans undersöker företagen ett potentiellt partnerskap. 

"Samarbetet är ett av flera med multinationella bolag där vi på olika sätt söker gemensam mark för att sälja och leverera våra robotiserade produktionslinor till olika marknader," säger Joakim Byström.

Absolicon tillverkar solfångaren T160 som arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan har Absolicon även byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Varje produktionslinan har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Den 8 maj höll Absolicon årsstämma och invigde samtidigt den nya produktionslinan i Härnösand. Härnösands kommunalråd Andreas Sjölander invigde produktionslinan genom att klippa bandet och därefter förevisades det sista steget av produktionen – limning av glaset. Efteråt bjöds det på fika och rundvandring i Absolicons lokaler innan presentation av bolaget och den formella bolagsstämman tog vid.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    78
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT