Foto: Absolicon.

May 28, 2018

Absolicon planerar för solcellsproduktion i Kenya och Indien


Solcellsföretaget från Härnösand har tecknat avsiktsförklaringar avseende etableringar av produktionslinor i Kenya och Indien.

Absolicon har tecknat avsiktsförklaringar med företag i Kenya respektive Indien om att inleda arbetet för att etablera produktionslinor. Båda företagen är mindre teknikföretag som Absolicon bedömer har kapacitet att driva produktionslinor med goda kontakter i sina respektive branscher.

I Kenya har Absolicon valt Tealand Engineering & Construction Ltd som i många år levererat maskiner till teindustrin, framförallt sortering av de olika tekvalitéerna men även med solenergilösningar och konstruktion av byggnader. Tealand har sitt fokus i den västra delen av Kenyas tedistrikt kring Rift Valley.

Arbetet i Kenya kommer att understödjas genom det avtal Absolicon tecknat med Business Sweden om marknadsstöd i Marocko, Egypten, Kenya, Botswana och Sydafrika. Samarbetet omfattas också av den ansökan som Absolicon gjort till Nordic Climate Fund som rapporterats om i tidigare delårsrapporter.

I nordvästra Indien samarbetar Absolicon med Opti Engineering P.L. som är underleverantör till flera stora multinationella bolag inom energisektorn men under flera år samtidigt arbetat med koncept inom solenergi.

Idag samarbetar Opti med Simply Solar där den legendariske Dr. Wolfgang Scheffler utvecklar olika solenergilösningar. Avtalet gäller samarbete i de solrika regionerna Rajasthan och Gujarat.

Samtalen med de två bolagen har pågått under en längre tid. De tecknade avtalen har formen av avsiktsförklaringar för att starta arbetet med det finansiella och tekniska ramverk som är första steget i arbetet för att etablera produktionslinor i de två regionerna.

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT