absolicon

Foto: Absolicon.

Oct 26, 2020

Absolicon i Härnösand får mångmiljonorder


Turkiskt miljöteknikföretag beställer produktionslina.

Temiz Yaratici Teknolojiler har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Turkiet under 2023. TYT är ett turkiskt företag som utvecklar förnybar teknik. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Ramavtalet föreskriver principerna för de separata avtal som skall upprättas.

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor.

För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på försäljningsvärdet.

Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde 200–250 miljoner kronor vilket med 4% licensavgift skulle innebära ca 8 miljoner kronor per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det tar tid innan TYT utvecklat solvärmemarknaden för industrier i regionen så att de volymerna kan uppnås.

Marknadspotential

Turkiet har god solinstrålning och industriella sektorer som passar Absolicons solvärmelösning. En tredjedel av branschernas slutliga energiförbrukning kommer från oljeprodukter. För att ersätta endast 10% av den industriella oljeförbrukningen beräknas marknadspotentialen för T160 solfångare vara nästan 2 miljoner kvadratmeter (1GW, motsvarande 350 000 solfångare).

Temiz Yaratici Teknolojiler (TYT) är ett turkiskt företag som utvecklar smarta och förnybara teknologier för en hållbar framtid. Företaget har erfarenhet av att utveckla och implementera innovativ teknik och projekt inom ny energiteknik som till exempel solceller och CSP-lösningar.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123