Foto: Absolent.

Sep 2, 2019

Absolent expanderar genom förvärv


Lägger till en kompletterande filtreringsteknologi.

Miljöteknikbolaget Absolent Group AB, som specialiserat sig på rening av förorenad processluft, stärker sin position inom segmentet storköksventilation genom att förvärva Interzon AB. Förvärvet ger Absolent Group tillgång till en kompletterande filtreringsteknologi samt en stark kundbas av globala snabbmats- och hotellkedjor.

Interzon är ett privatägt bolag med säte i Täby, Sverige och har ett tillverkande dotterbolag i Tallinn, Estland. Interzon utvecklar och tillverkar filtreringsprodukter som tar bort oljedimma och lukt i storkök och har en bred kundbas som omfattar globala snabbmats- och hotellkedjor.

-Förvärvet av Interzon ligger helt i linje med Absolents strategi att accelerera tillväxt i segmentet storköksventilation som kompletterar vår mer industriella produktportfölj och kundbas. Vi ser stora tillväxtmöjligheter i att kunna tillhandhålla ett utökat produktsortiment inom storköksventilation. Interzon har varit sällsynt framgångsrika i att få ut sina produkter till de riktigt stora globala hotell och restaurangkedjorna. Förvärvet ger oss bästa möjliga kundbas inom segmentet för att kunna bygga lönsam tillväxt på en internationell basis med hjälp av Absolent Groups storlek, filtreringskompetens och globala räckvidd.", säger Absolent Groups VD Axel Berntsson.

Interzon hade 2018 en omsättning om 32 MSEK och en EBITDA marginal på 18 %. Bolagets verksamhet och tillgångar kommer omgående att övertas och konsolideras in i Absolent Group.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT