Foto: Absolent.

Jan 8, 2019

Absolent AB får tilläggsorder från amerikansk fordonstillverkare


Vi ser med tillförsikt fram mot att få fortsätta vårt fina samarbete och ge dem en arbetsmiljö

Absolent AB i Kina säkrade i höstas en order värd över 10 MSEK från en stor amerikansk fordonstillverkare. Nu har Absolent vunnit även nästa fas och fått order på ytterligare 10 MSEK, varav den senaste på över 8 MSEK, och projektets totalvärde för Absolent överstiger nu 20 MSEK

I nära samarbete med kunden fortsätter Absolent det viktiga arbetet med att förbättra luftkvaliteten både inne i och utanför fabriken. Resultatet är en tydlig minskning av miljöpåverkan samt en förbättrad arbetsmiljö för de anställda.

"Att vi lyckats leverera på kundens högt ställda förväntningar på den första fasen av projektet och att vi nu får deras fortsatta förtroende är väldigt glädjande. Vi ser med tillförsikt fram mot att få fortsätta vårt fina samarbete och ge dem en arbetsmiljö i världsklass", säger Andreas Johansson, President APAC på Absolent AB.

Ordern inkluderar kompletta filterenheter för oljedimma och oljerök försedda med elektrisk styrutrustning och installation. Den här projektfasen kommer att färdigställas första halvan av 2019.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT