Foto: Absolent.

Jul 27, 2018

Absolent AB bygger nytt huvudkontor


Absolent har expanderat kraftigt under de senaste åren och målsättningen är att fortsätta växa

Absolent kommer att bygga ett nytt huvudkontor på industriområdet Kartåsen i Lidköping. Den nya fastigheten kommer att husera både kontorsverksamhet och egen produktion. Ambitionen är att stärka närvaron och positionen lokalt samt att fortsätta växa globalt. Ett nytt huvudkontor med en modern, utökad produktion är en viktig del för att möjliggöra detta.

Till ytan blir den nya fastigheten 3500 m2, vilket innebär en expansion med 50% jämfört med den nuvarande fastigheten och tomtytan ökar med över 100% vilket försäkrar att det finns ytterligare plats att växa på i framtiden. Kontorsdelen kommer att utgöra 900 m2 av detta. I resterande delen ska den nya produktionslokalen med tillhörande lager huseras. Huvudkontoret beräknas vara klart för inflyttning under kvartal 3 2019. Den nya, större tomten är belägen ett stenkast ifrån den nuvarande där huvudkontoret legat sedan 90-talet.

- Det här är ett spännande steg och en milstolpe för Absolent. Vi har befunnit oss i samma lokaler i över tjugo år och efter flertalet utbyggnader har vi nu beslutat oss att bygga nytt. Vi väljer att satsa på en expansion på hemmaplan då det är här i Lidköping våra rötter finns. Att lämna staden har aldrig varit ett alternativ då vi ser stora möjligheter lokalt, säger Axel Berntsson VD Absolent AB

Absolent har expanderat kraftigt under de senaste åren och målsättningen är att fortsätta växa. Den nya byggnationen stödjer företagets mål om ytterligare expansion och kommer att byggas med fokus på effektivitet och kvalitet för att främja kundfokus och fortsatt utveckling. 

- Vi växte mycket under 2017 vilket resulterade i ökad tillverkning och fler anställda. En trend som hållit i sig under 2018 och som förutspår kommer att försätta även framöver då vi ser en ökad efterfrågan på våra produkter. Dubbelt så stor yta ger oss större möjligheter både vad det gäller tillverkning, kontor och logistik, säger Axel Berntsson

Absolent vill stärka sin position som företag och arbetsgivare i Lidköping och ser den nya lokalen som en mycket stor förbättring för personalen. På det nya huvudkontoret kommer det att finnas fler kontor, mötesrum och sällskapsytor samt en större produktionsyta och mer lagerutrymme.

- Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsplats för såväl nuvarande som framtida anställda och att bygga nytt kommer med många fördelar. Alla anställda har varit involverade i planeringen och fått lämna önskemål kring den nya fastigheten. Nu har vi möjlighet att skapa en modern arbetsplats som vi kan utforma precis som vi vill ha den. Det känns fantastiskt roligt och spännande! fortsätter Axel Berntsson

Absolent har i dagarna lämnat in bygglovsansökan på tomten och byggnationen, som kommer att utföras av Jönköpingsföretaget YLAB, kommer att påbörjas under hösten 2018.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT