absolicon

Foto: Absolicon.

Jun 15, 2020

Absolicon får order från Indien


Ska leverera produktionslina värd över 40 miljoner.

Climatenza har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i norra Indien. Climatenza utgår ifrån New Delhi och driver projekt inom förnyelsebar energi för industrisektorn. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Ramavtalet föreskriver principerna för de separata avtal som skall upprättas.

Kontakten med Climatenza har pågått sedan 2018 och efter att de undersökt marknaden under ca ett år är de nu redo att ta nästa steg och underteckna ett ramavtal med Absolicon. Diskussioner har just inletts om de första pilotinstallationerna av T160 i norra Indien. Nu sker mer detaljerad kontraktsskrivning. Betalning sker steg för steg på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till provinsen Sichuan.

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Samarbetet bygger på Climatenzas etablerade kontakter i delstaten och övriga Indien samt på företagets expertis inom värmelagring och forskningssamarbeten. Climatenza bedriver bland annat forskningsprojekt i Indien för att utveckla ny lagringsteknik för termisk värme som kan integreras med solkoncentratorer, likt Absolicons T160.

Fakta marknadspotential
Produktionslinan planeras i norra Indien som rymmer många platser med mycket hög solinstrålning. Den potentiella marknaden i Indien, för en produktionslina som producerar Absolicons solfångare T160 uppstiger till 3 000 miljoner kvadratmeter, motsvarande 540 miljoner solfångare eller 2 000 TWth (42% kol, 15% olja), vilket skulle minska landets CO2-utsläpp från industrin med upp till 40 % när olja ersätts som bränsle (källa: Internationella energirådet).
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT