Mar 31, 2016

ABBs vd Johan Söderström blir Teknologie hedersdoktor vid Linköpings universitet


Sex nya hedersdoktorer utses vid Linköpings Universitet. Johan Söderström,  vd för ABB Sverige och ordförande i arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, är en av dem.

Johan Söderström har varit drivande i forskningsprojekt mellan ABB och Linköpings universitet ända sedan 90-talet. Han var till exempel starkt involverad i forskarskolan IMIE, och även direkt i forskningen med ett speciellt fokus på industriell försäljning.

Som alumn från Industriell ekonomi (årgång 1982) har han alltid varit en mycket stark vän av Linköpings universitet. Johan Söderström har i högsta grad bidragit till avtalet om strategiskt partnerskap mellan ABB och LiU och visar ett stort intresse för gemensamma utvecklingsprojekt; till exempel Wallenberg Autonomous Systems Program (WASP), en miljardsatsning på forskning inom autonoma system.

Övriga hedersdoktorer är:

Stefan Hammenbeck vid filosofiska fakulteten, konstintendent vid Östergötlands museum. 

Till filosofie hedersdoktor har även utsetts den tyska filosofen Sybille Krämer, verksam vid Freie Universität Berlin. 

Till teknologie hedersdoktor har utsetts Drew Berry, cellbiolog och biomedicinsk animatör vid Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne. 

Jill Trewhella, också utsedd till teknologie hedersdoktor, är en världsledande biofysiker som använder metoder från fysik för att studera och förstå biomolekylära strukturers funktion. 

Ingrid Asp har utsetts till medicine hedersdoktor. Hon är initiativtagaren till två forskningsinriktade stiftelser vid Linköpings universitet.

Ceremoni i Norrköping den 28 maj

Samtliga hedersdoktorer kommer att promoveras vid en promotions- och installationshögtid i De Geer-hallen i Norrköping den 28 maj.
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT