abb vindkraft

Foto: ABB.

Oct 30, 2019

Rekordkontrakt till ABB


Ska ansluta världens största havsbaserade vindkraftpark till brittiskt elnät.

ABB har valts ut av energibolagen SSE Renewables i Storbritannien och Equinor i Norge för att leverera HVDC Light®-omriktarsystemen för att ansluta världens största havsbaserade vindkraftparker i Doggers Bank i Nordsjön till det brittiska elnätet. Dogger Bank havsbaserade vindkraftparker ska strömförsörja 4,5 miljoner hushåll

I denna första tillämpning någonsin av HVDC-teknik (högspänd likströmsöverföring) på Storbritanniens marknad för havsbaserad vindkraft kommer ABB att leverera teknologi med minsta möjliga miljömässiga avtryck, tack vare den mest kompakta stationsdesignen i kombination med de lägsta energiförlusterna i energibranschen. ABB kommer att leverera HVDC Light®-omriktarstationer, medan Aibel kommer att leverera två havsbaserade HVDC-omriktarplattformar.  2016 tillkännagav ABB och Aibel deras partnerskap inom design, teknikutveckling och optimering av system för att ansluta havsbaserad vindkraft.

-Att vinna dessa avtal med SSE Renewables och Equinor för det banbrytande Dogger Bank-projektet understryker ABB:s innovativa kunnande och teknik för havsbaserad vindkraft. Det understryker också framgången med ABB Power Grids kundpartnerskap, både vad gäller teknikoptimering såväl som vår affärsmodell, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s Power Grids-verksamhet. 

-ABB har ett åtagande att leverera hållbara lösningar med banbrytande teknik och i Dogger Bank-projektet gör vi havsbaserad vindkraft konkurrenskraftigt och vi bidrar till ett starkare, smartare och grönare elnät.

Paul Cooley, Director of Capital Projects vid SSE Renewables säger: 

-Dogger Bank är verkligen ett världsledande projekt som tänjer på gränserna för att tillhandahålla banbrytande teknik för att leverera energi med lågt koldioxidutsläpp för att bidra till Storbritanniens ambition ”net zero” till 2050. Valet av Aibel och ABB som projektpartners kommer säkerställa att den senaste elnätstekniken används för att stödja vår framgångsrika projektleverans.

Halfdan Brustad, Vice President för Dogger Bank vid Equinor säger:

-Detta är en viktig milstolpe för Dogger Bank med en banbrytande HVDC-tekniklösning som möjliggör en konkurrenskraftig lösning för havsbaserad vindkraft vid långa distanser från kusten. Det här kommer vara den första HVDC-lösningen för havsbaserad vindkraft i Storbritannien, något som öppnar upp nya marknader och möjligheter. Valet av Aibel och ABB visar ett branschöverskridande samarbete som ger den bästa expertisen till en framgångsrik Dogger Bank leverans.

Området vid Dogger Bank består av tre vindkraftsprojekt – Creyke Beck A och B samt Teesside A. Dessa kommer i hög grad bidra till den brittiska regeringens mål att producera upp till en tredjedel av elektriciteten från havsbaserad vindkraft per 2030. ABB har tilldelats kontrakten för Creyke Beck A och Creyke Beck B.

Enligt det internationella energiorganet IEA (International Energy Agency) kan kapaciteten för havsbaserad vindkraft globalt komma att 15-faldigas och attrahera cirka tusen miljarder US dollar i ackumulerade investeringar till 2040.  Detta drivs främst av ökad konkurrenskraft, statliga stöd och en markant teknisk utveckling.

ABBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT