Jun 28, 2016

ABB Västerås stärker elnätet i Mexico


ABB har driftsatt en nyckelfärdig lösning i Ciudad Del Carmen.

Reaktiv effektkompensering, utvecklad och levererad från ABB:s enhet FACTS i Västerås, ska stabilisera elnätet och ge Mexiko en starkare och tillförlitligare elförsörjning.

ABB har satt i drift en nyckelfärdig lösning för reaktiv effektkompensering så kallad SVC (Static Var Compensation) i ett ställverk i Ciudad Del Carmen, i Mexikos södra delstat Campeche. Uppdragsgivare är Mexikos statliga kraftbolag Comisión Féderal de Electricidad (CFE) som distribuerar el till mer än 36 miljoner kunder i 190 000 samhällen i Mexiko. SVC-lösningen ska kompensera för spänningsvariationer i elnätet och därmed möjliggöra att mer effekt kan överföras med bibehållen tillgänglighet och stabilitet.

Ciudad Del Carmen, Campeches näst största stad, ligger på västra udden av en 40 kilometer långsmal ö mellan Mexikanska golfen och Laguna de Términos. Känd som ”the Pearl of the Gulf” var Ciudad Del Carmen i huvudsak ett fiskesamhälle fram till 1970-talet, då olja upptäcktes i regionen. Sedan dess har staden vuxit snabbt vilket har skapat behov av ett starkare och tillförlitligare elnät. Elen levereras via kraftledningar från Campeche City, runt 200 kilometer nordost om ön. SVC-anläggningen, med märkeffekt -15/50 megavoltampere (MVAr), ska kontrollera spänningen på 115 kilovolt i ställverket under transienta och normala driftförhållanden och gynna konsumenterna i området genom att minska risken för strömavbrott förbättra elkvaliteten till följd av mindre spänningsvariationer. SVC är en del av ABB:s FACTS-teknik (Flexible Alternating Current Transmission Systems) som bidrar till ökad kapacitet och flexibilitet i kraftöverföringssystem och utveckling av smarta elnät.

”Vi är stolta att få leverera den här innovativa lösningen som inte bara bidrar till ökad kapacitet i elnätet men också förbättrad elkvalitet och nättillförlitlighet för invånarna”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”Vi är glada att få fortsätta stödja arbetet med att bygga upp och stärka kraftinfrastrukturen i Mexiko.”

Projektet innebär en fortsättning på ABB:s mångåriga samarbete med CFE. ABB har levererat mer än 40 FACTS-installationer till CFE under de senaste fyra decennierna, vilket styrker ABB:s åtagande att leverera differentierat kundvärde enligt strategin Next Level.

FACTS-lösningar bidrar till att mer el kan levereras i befintliga överföringssystem. Det resulterar i lägre investeringskostnader och kortare implementeringstider jämfört med det konventionella alternativet att bygga nya kraftverk och kraftledningar, med mindre miljöpåverkan som ytterligare en fördel. De hjälper också till att stabilisera spänning och frekvens och effektivisera överföringssystemet. ABB är en globalt ledande leverantör inom det växande FACTS-området, med mer än 800 FACTS-installationer runtom i världen.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT