May 19, 2016

ABB: världens första AirPlus produktserie inom gasisolerade ställverk


Nytt miljöeffektivt alternativ till SF6-gas i ABB:s ställverk för mellanspänning.

ABB har lanserat sin nya serie miljöeffektiva gasisolerade mellanspänningsställverk (GIS) med gasblandningen AirPlus. Den nya fluoroketonbaserade gasblandningen innebär att ABB:s beprövade ställverksserie kan nå en global uppvärmningspotential (GWP) som är mindre än 1 – hela 99,99 procent lägre än SF6.

Ett ställverk kombinerar frånskiljare, säkringar eller brytare för att styra, skydda och isolera elektrisk utrustning i ett elnät. Ställverk finns installerade längs med hela elnätet från kraftgenerering, till stamnät, regionnät och lokalnät över alla olika spänningsnivåer. Mellanspänningsställverk installeras generellt i region- och lokalnät och hjälper till att säkerställa nätets driftsäkerhet, effektivitet och säkerhet.

Bruno Melles, affärsområdeschef för ABB:s affärsområde Medium Voltage berättar: ”Det här är ett utmärkt exempel på innovationer där ABB uppfyller sitt löfte för ”Power and Productivity for a better world”. Vi använder ett alternativ till SF6-gas som isolerande medium i våra ställverk vilket ger en GWP som är nästan 100 procent lägre än SF6. Dessutom bibehåller vi kvaliteten, tillförlitligheten och de kompakta måtten som våra kunder förväntar sig av en marknadsledare.”

Den fluoroketonbaserade gasblandningen (AirPlus) har utvecklats för ställverksapplikationer i samarbete med 3M. Den nya gasen bidrar till att minska koldioxidutsläppen och kommer steg för steg att komplettera den befintliga ställverksportföljen som innehåller SF6-gas.

De två första ställverksprodukterna med AirPlus kommer att släppas för försäljning under 2016. ZX2 AirPlus är det nya ställverket för primärdistribution och kan fås med märkdata på upp till 36 kV med en kortslutningsström på 31,5 kA och en märkström på 2 000 A (IEC-standard). SafeRing AirPlus är det nya RMU-ställverket för sekundärdistribution och kan fås med märkdata på upp till 24 kV med en kortslutningsström på 16 kA och en märkström på 630 A (IEC-standard). Den utmärkta tekniska prestandan hos AirPlus har gjort det möjligt att bibehålla de kompakta måtten hos våra välkända mellanspänningsställverk (GIS). Båda de nya produkterna bygger på en väl beprövad och populär ställverkskonstruktion och kännetecknas av samma höga säkerhetsnivå och driftsäkerhet.

Ställverksserien har utvecklats i samband med världens första pilotinstallation av GIS-utrustning för hög- och mellanspänning innehållande den miljöeffektiva gasblandningen. GIS-facken är installerade i en elkraftsanläggning i Zürich som drivs av det ledande schweiziska kraftbolaget ewz.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT