May 24, 2016

ABB-system för fartyg har hittills sparat mer än 700 000 ton bränsle


ABBs framdrivningssystem Azipod är en dominerande lösning för kryssningsfartyg, isbrytare och fraktfartyg och marknaden är stadigt växande.

ABB meddelade idag att de totala bränslebesparingarna från företagets hittills installerade Azipod-utrustningar beräknas uppgå till mer än 700 000 ton. Antaget att en vanlig familjebil använder ett ton bränsle per år motsvarar detta 700 000 bilar under ett år.

Det växellösa manövrerbara framdrivningssystemet minskar bränsleförbrukningen med upp till 20 procent och ger samtidigt en manövrerbarhet med decimeterprecision utan hjälp av bogserbåtar. Systemet finns installerat på en mängd olika fartyg, inklusive världens största kryssningsfartyg (6 600 passagerare), världens mest avancerade isbrytare, ett av de största kranfartygen i Asien, en 105 meter lång lyxjakt och, och nu senast, på ett innovativt omlastningsfartyg.

Enligt det ledande skeppsmäklar- och undersökningsföretaget Clarkson’s Research växer för närvarande antalet fartyg med elektriska framdrivningssystem i en årstakt av 12 procent, vilket är tre gånger snabbare än för världens fartygsflotta.

I år firar ABB:s banbrytande teknik Azipod 25 år. Det elektriska framdrivningssystemet – där elmotorn med propeller är monterad inuti en strömlinjeformad kapsel kapabel till 360-graders rörelse under fartyget – har kommit att bli standard för den marina industrin. Systemet kan driva och manövrera fartyget på en och samma gång.

Azipod är den marknadsledande lösningen för dagens moderna kryssningsfartyg. Det är också det dominerande systemet inom det växande segmentet isbrytare och isklassade fraktfartyg. Den mest avancerade isbrytaren, byggd för hamnar, kommer att drivas av Azipod-enheter placerade enligt en ny, innovativ design som medger framdrift med antingen fören eller aktern först. ABB behåller därmed sin ledande ställning när det gäller spetsteknik för isbrytare.

Hela den installerade basen av Azipod-enheter har till dags dato genererat 12 miljoner drifttimmar på handelsfartyg, borriggar och andra specialfartyg.

”Våra ingenjörer fortsätter att ta fram innovativa lösningar, som för 25 år sedan, för att säkerställa att Azipod uppfyller dagens krav inom en mängd olika fartygstyper. Mycket har förändrats inom sjöfarten sedan vi lanserade Azipod men behovet av effektivitet, manövrerbarhet och driftsäkerhet kvarstår. Det faktum att Azipod är det dominerande elektriska framdrivningssystemet visar att vi lever upp till löftet att tillgodose våra kunders behov”, säger Juha Koskela, chef för ABB:s verksamhet Marine and Ports.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT