ABB Mikael Dahlgren

Mikael Dahlgren. Foto: ABB.

Jan 17, 2020

ABB Sveriges forskningschef tar plats i styrelsen för Sveriges största forskningsprogram


Forskningsprogrammet WASP om artificiell intelligens och autonoma system förlängs med tre år och ytterligare 1,3 miljarder.

Mikael Dahlgren invald i styrelsen för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, sedan 1 januari 2020.

Den 17 december 2019 meddelades det att forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, Sveriges största enskilda forskningsprogram, förlängs med tre år och får ytterligare anslag på nästan 1,3 miljarder kronor. 

Från årsskiftet tog också Sara Mazur, tidigare forskningschef vid Ericsson och numera verksam vid Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, över som ordförande för WASP. Dessutom valdes Mikael Dahlgren, forskningschef för ABB Sverige, in som en av nio ledamöter i styrelsen. Han tar vid uppdraget efter Alf Isaksson, som nu är global forskningschef för ABB Future Labs.

”Det är fantastiskt bra att vi genom vår forskningschef Mikael Dahlgren får fortsatt representation i WASP:s styrelse. Att ligga i framkant när det gäller forskning och utveckling är oerhört viktigt för Sverige, och självklart även för oss på ABB. Tillsammans stärker näringslivet och akademin konkurrenskraften i landet med en stark satsning på innovation för framtidens hållbara och digitala industri”, säger Dennis Helfridsson, vd för ABB Sverige.

Mikael Dahlgren har arbetat inom ABB sedan 1998 och har en teknologie doktorsexamen från Vienna University of Technology i Wien inom ”Experimental Physics”. Han utsågs till forskningschef för ABB Sverige 2014. Dessförinnan var han tillförordnad chef för ABB:s forskningscenter Corporate Research i Västerås samt avdelningschef.

”Det känns väldigt spännande och roligt både för ABB och mig att få vara med i styrelsen för det här viktiga programmet och att få bidra till WASP:s vision att stärka Sveriges kompetensbas inom AI, autonoma system och mjukvara”, säger Mikael Dahlgren, forskningschef för ABB Sverige. ”Det är också områden som vi på ABB satsar långsiktigt på i vår forskning för en hållbar samhällsutveckling”.

I slutet på förra året meddelades det att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat tillföra ytterligare forskningsmedel till det som redan tidigare var Sveriges största enskilda forskningsprogram, WASP.

Det innebär att programmet, som initierades 2014 och har Linköpings universitet som värduniversitet, nu pågår till och med år 2029 med en total budget på 5,5 miljarder kronor. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) står för 4,2 miljarder kronor och övrig finansiering kommer i huvudsak, liksom tidigare, från de fem partneruniversiteten (Chalmers, KTH, Umeå, Lunds och Linköpings universitet) och industrin.

ABB  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT