Dec 5, 2016

ABB stöttar satsningen på fossilfri taxibransch


På ett år har 700 kontor i Sverige anslutit sig till Nollzon för att automatiskt få förtur till elbilstaxi. ABB ser att näringslivets tydliga efterfrågan på mer klimatsmarta transporter, i kombination med att taxibolagen byter ut nästan hela fordonsflottan på tre år, bäddar för grön omställning.

På ett år har 700 kontor i Sverige anslutit sig till Nollzon för att automatiskt få förtur till elbilstaxi. ABB ser att näringslivets tydliga efterfrågan på mer klimatsmarta transporter, i kombination med att taxibolagen byter ut nästan hela fordonsflottan på tre år, bäddar för grön omställning.

Initiativet Nollzon startade för drygt ett år sedan för att snabba på omställningen till mer tyst och ren stadstrafik. Med cirka 6 500 bilar, som bara i Stockholm kör lika långt som 7-8 personbilar vardera, är taxibranschen högt prioriterad.

”Genom att över 9 miljoner hotellgäster och ca 50 000 anställda i företag är anslutna till Nollzon stimulerar vi taxibranschen att investera i mer klimatsmarta bilar istället för fossila. Vi ser att taxibolag gärna investerar i fler el- och bränslecellsbilar och att utvecklingen kan gå ännu snabbare när utbudet av fordon på marknaden blir större, säger Roland Elander projektledare för Nollzon på Sustainable Innovation.

”Vi på ABB är med som en av grundarna av Nollzon och är väldigt glada över initiativet för elbilstaxi. Vi vill vara med och driva på utvecklingen av fler elbilar på gatorna. Idag finns Nollzon i Stockholm med tre anslutna taxibolag, men andra städer är på gång. Det är spännande att Nollzon för elbilstaxi växer och att fler företag ansluter sig”, säger Robert Larsson, divisionchef för ABB Discrete Automation and Motion i Sverige.

Enbart i Stockholm investerar samtliga taxibolag uppskattningsvis 770 miljoner kronor årligen i nya fordon. Målet med Nollzon är att påvisa den stora efterfrågan och stimulera taxibranschen till att investera pengarna i riktigt klimatsmarta fordon.

”Stockholms stad ser det här som ett intressant initiativ som visar hur betydelsefullt näringslivet är för en effektiv omställning”, säger Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad (MP).

Det stora intresset för
Nollzon visar tydligt att fler företag vill ställa om till hållbara transporter. Initiativet är avgörande i arbetet med att skapa en fossilfri fordonsflotta och nå utsläppsmålen till 2030 .

Vi vill att hela Sverige inom några år sk a vara en enda nollzon, där inte bara taxibolagen kör med elbilar, utan även lokala budfirmor, etc. Hela syftet med Nollzon är att skapa en renare och tystare stadsmiljö. Vem kan säga nej till en sådan sak?”, fortsätter Robert Larsson .  

Om Nollzon  
Idag är ca 50 000 medarbetare på 700 kontor samt över 9 miljoner gäster via hotell anslutna till Nollzon och ges därmed förtur till elbilstaxi. Företag ansluter sig genom att registrera sin adress och ladda ner policyn på www. nollzon.se . Nollzon inspirerar taxi att köpa fler elbilar. Samtliga grundarföretag och anslutna leverantörer av taxi och bud finns på nollzon.se.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT