Mats Peterson, ABB, Kim-André Persson, Bodén Mark & Anläggning, Mikael Pettersson Sjölund, Aros Bygg & Förvaltning, Johan Strömstedt, Aros Bygg & Förvaltning, Anna-Karin Hedebark, ABB och Tobias Gentzell, ABB. Foto: Pia Nordlander.

Dec 1, 2017

ABB satsar 90 miljoner i Västerås


Investeringen är en av de största infrastrukturinvesteringarna för ABB Sverige på senare år.

 

ABB:s svenska enhet Control Products inom division Electrification Products har fått i uppdrag att bygga och driva ett globalt lågspänningslaboratorium i Västerås, för provning och certifiering av sina produkter.

”Vi är glada att vi har fått förtroendet att göra den här stora investeringen i Västerås”, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige. ”Det skapar stora förutsättningar för att fortsatt vara framgångsrika inom det här området en lång tid framöver.” 

Det nya labbet är en av de största infrastrukturinvesteringarna för ABB Sverige på senare år och en av de enskilt största infrastrukturinvesteringarna globalt inom affärsområdet.

Investeringen är på ca. 90 miljoner kronor och det 1200 kvm stora labbet kommer vara klart i början av 2019.

”Tack vare denna investering kan vi dubbla kapaciteten för provning och därmed snabbare kunna få ut produkterna på marknaden och samtidigt ytterligare förbättra kvalitetssäkringen.”, säger Mats Peterson, enhetschef för Control Products i Västerås.

Huvudentreprenör är Aros Bygg & Förvaltning och ABB kommer leverera all elektrifiering till det nya labbet, inklusive transformatorer, ställverk och det övergripande styrsystemet 800xA. Byggnaden kommer även utrustas med solpaneler för vissa delar av kraftförsörjningen.

”Genom detta befäster vi vår världsledande position kvalitets- och innovationsmässigt för kontaktorer och mjukstartare. Det innebär att vi kan vidareutveckla kvalitativa produkter för våra kunder som kan bli marknadsledande i framtiden samtidigt som vi kommer bli mer effektiva.”, säger Tobias Gentzell, global utvecklingschef för ABB:s enhet Control Products.

Det nya labbet kommer också kunna hantera flera parallella projekt samtidigt och även ABB-enheter i Tyskland och Frankrike kommer använda labbet för att testa sina produkter.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT