Foto: ABB

Dec 17, 2018

ABB säljer Power Grids


"Ett nytt ABB" skapas och ökad decentralisering ska främja en entreprenörskultur inom industrijätten.

ABB meddelade på måndagsmorgonen att bolaget säljer affärsområdet Power Grids till japanska Hitachi. Företagsvärdet, enterprise value, ligger på 11 miljarder dollar för 100 procent av verksamheten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet kommer ABB behålla 19,9 procent aktierna i Power Grids för att "säkerställa övergången". Bolaget har en option på att sälja de resterande 19,9 procenten tre år efter att affären stängts. Affären väntas slutföras under första halvåret 2020.

I samband med försäljningen av Power Grids skapas "ett nytt ABB", med en annan struktur. Detta kommer att leda till en kostnadsminskning på 500 miljoner i årstakt på medellång sikt, samt under de kommande två åren 500 miljoner dollar i icke-operativa omstruktureringskostnader.

Det nya ABB kommer att innefatta fyra verksamheter: Electrification, Industrial Automation, Robotics & Discrete Automation och Motion, vilka ska anpassas till kunder och marknader. 

ABB:s kvarvarande verksamheter kommer att sköta alla kundaktiviteter, affärsfunktioner och geografiska områden, för att ta främja en entreprenörskultur, heter det.

Förenkling av affärsmodell och struktur

  • Den tidigare matrisstrukturen avskaffas
  • Affärsområdena kommer att driva all kundkontakt och företagsfunktioner i respektive affärsområde och marknad, i syfte att främja ABB:s entreprenöriella företagskultur
  • Affärsområdena stärks genom ett överförande av erfarna ledningsresurser på landsnivå
  • Nuvarande land- och regionstrukturer, inklusive regionala ledningsgrupper, upphör efter slutförandet av transaktionen
  • Koncernövergripande aktiviteter ska fokusera på strategi, portfölj- och resultatstyrning, kapitalallokering, kärnteknologier och ABB Ability™ plattformen

I ett pressmeddelande från Investor, som är ABB:s största ägare med 10,7 procent av kapitalet och rösterna, säger Johan Forssell, Investors vd och koncernchef:

-Avyttringen av Power Grids till Hitachi är industriellt logisk, sker vid lämplig tidpunkt och ger ABB möjlighet att fokusera på verksamheterna inom automation och elektrifiering.

Angående ABB:s nya struktur säger han:

-Vi är övertygade om att förenkling och decentralisering, med en hög grad av delegerat ansvar, är nödvändigt för att ytterligare förbättra ABB:s utveckling. Vi har stärkt vårt ägande i ABB de senaste åren och vi kommer att fortsätta att arbeta aktivt för att stödja företagets långsiktiga värdeskapande, säger Johan Forssell.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT