Björn Rosengren. Foto: ABB.

Apr 27, 2021

Stark inledning för ABB


Dubblar rörelseresultatet.


Verkstadsjätten ABB inleder året starkt. Intäkterna uppgick till 6,9 miljarder dollar (6,2) och rörelseresultatet blev 797 miljoner dollar (373), en fördubbling jämfört med motsvarande period föregående år drivet av en starkare rörelsevinst, mindre negativ påverkan från skillnader i tidpunkten för valutasäkring samt lägre kostnader förknippade med avyttringen av Power Grids. Operativt EBITA uppgick till 959 miljoner dollar (636).

"Marknadsaktiviteten fortsatte att återhämta sig från sin lägsta nivå under sommaren 2020. Efterfrågan var särskilt stark inom kortcykliska affärer, över förväntan. Den högre kundaktiviteten, tillsammans med effekterna från tidigare implementerade besparingsåtgärder, resulterade i en tvåsiffrig tillväxt i operativt EBITA, liksom en mycket hög marginal för första kvartalet på 13,8 procent," kommenterar ABBs vd Björn Rosengren delårsrapporten för första kvartalet.

Orderingången första kvartalet uppgick till 7,8 miljarder dollar (7,3). Orderingången ökade starkt inom segment som maskinkonstruktion, konsumentelektronik och livsmedel liksom inom generell industri. Bilindustrisegmentet minskade då den negativa utvecklingen i den relativt sett större OEM-verksamheten mer än motverkade den tillväxt som noterats i det primära kundsegmentet.

"I viss utsträckning drevs sannolikt efterfrågan av en lageruppbyggnad till följd av osäkerhet inom försörjningskedjan," kommenterar Björn Rosengren.

Baserat på nuvarande marknadssituation, förutser ABB att tillväxttalen för det andra kvartalet 2021 kommer att spegla den låga nivån på affärsaktiviteter under andra kvartalet 2020. Jämförbara order och intäkter förväntas växa med mer än 10 procent; order ökar mer än intäkterna.

ABB  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT