Jul 14, 2016

ABB tar order på 30 miljoner dollar till Norges elnät


Nya ställverk ska stärka tillförlitligheten och kapaciteten i elnätet och bidra till integrering av förnybar energi. ABB:s enhet Grid Integration i Västerås leder projektet.

ABB har erhållit en order värd mer än 30 miljoner dollar av det norska kraftbolaget Statnett på två ställverk som ska stärka nättillförlitligheten och elförsörjningen i Norge. Den ökade överföringskapaciteten ska också underlätta för integrering av fler förnybara energikällor, såsom vind- och vattenkraft, samt stödja utbyggnaden av industriproduktionen. Ordern bokades under andra kvartalet 2016.

Ställverken får också en nyckelroll i att ansluta det norska elnätet till elnäten i Storbritannien (UK) och Tyskland som en del av projektet Västra korridoren, med syfte att uppgradera överföringsnätet i regionen och i slutänden stärka hela Nordeuropas kraftsystem.

Norge har en unik energimix där runt 99 procent av den landproducerade elen kommer från vattenkraft. Landet har också en betydande potential inom både land- och havsbaserad vindkraft. Andra förnybara källor under utveckling i Norge är vågkraft och bioenergi från skogsråvara.

”Vi har en mångårig relation med Statnett och vi har arbetat tillsammans vid många tillfällen. Vi är glada att få stödja dem med vår ledande spetsteknik och projektledningsexpertis i denna viktiga uppgradering av det norska elnätet”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”Som en del av ABB:s strategi Next Level satsar vi på teknik för att integrera förnybar energi och utveckla kraftinfrastruktur som bidrar till en effektiv och tillförlitlig elförsörjning.”

Ordern omfattar design, konstruktion, leverans, installation och driftsättning av två nya ställverk för 420 kilovolt (kV) vid Lyse och Fjotland. ABB ska leverera all huvudsaklig elektrisk utrustning, inklusive de två 420kV gasisolerade ställverken (GIS) samt brytare, mättransformatorer och avledare. I linje med ABB:s strategiska inriktning kommer projektet att genomföras i ett konsortium i partnerskap med byggföretaget NCC.
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT