Mikronät installation på Kodiak Island i USA. Foto: ABB.

Apr 3, 2019

ABB och Rolls-Royce i globalt samarbete om mikronät


Möjligheten för mikronät att smidigt kunna koppla ifrån sig från stamnätet vid större strömavbrott eller nödsituationer blir en allt viktigare funktion.

ABB och Rolls-Royce har tillkännagett ett globalt samarbete om mikronätsteknik och avancerad automatisering. Tillsammans kommer de båda företagen erbjuda en innovativ, energieffektiv mikronätlösning för energibolag, kommersiella och industriella organisationer.

Ett mikronät är ett småskaligt elnät som kombinerar ström från distribuerade energikällor som kraftvärmeverk, diesel- och gasdrivna generatorer och förnybara källor med batterier. Mikronätet ger övergripande kontroll för koordinering av dessa resurser för att uppfylla kraven på industri-, bostads- och konsumentlaster. Mikronät kan fungera antingen anslutna till stamnätet eller helt fristående. Möjligheten för mikronäten att smidigt kunna koppla ifrån sig från stamnätet vid större strömavbrott eller nödsituationer är en allt viktigare funktion.  

Rolls-Royce erbjuder kraftsystemslösningar under varumärket MTU Onsite Energy: från verksamhetskritisk kraft, reservkraft och kontinuerlig kraft till kombinerad generering av värme och el samt mikronät.

-På grund av omvandlingen mot utfasning av fossila bränslen behöver kunderna få hållbara kraftalternativ som också ger bästa lönsamhet. Där förlitar vi oss primärt till mikronät som är autonoma energileveranssystem som är effektiva, tillförlitliga och miljövänliga, säger Andreas Schell, CEO på Rolls-Royce Power Systems. Genom att kombinera vår integrerade teknik för diesel- och bensingeneratorsystem från MTU och våra styrlösningar med ABB:s modulära mikronätslösningar, reglerkapacitet och fjärrtjänster erbjuder vi kunderna den samlade styrkan från de båda världsledarna inom teknik.

Massimo Danieli.

-ABB Ability™ e-mesh™ säkerställer ett stabilt elnät, också med en stor andel förnybar energi från olika källor, som fungerar smidigt tillsammans med redan installerade bensin- eller dieselmotorer”, säger Massimo Danieli, global chef för ABB:s affärsenhet för elnätsautomatisering inom företagets affärsområde Power Grids. ABB har ett enormt stort antal mikronätsinstallationer globalt och tack var vårt samarbete med Rolls-Royce Power Systems kommer vi i ännu högre grad stötta det växande intresset för mikronätslösningar globalt. 

Rolls-Royce Power Systems har sitt huvudkontor i Friedrichshafen i södra Tyskland och har cirka 11 000 anställda. Rolls-Royce Power Systems har en global distributions- och servicestruktur med fullt konsoliderade bolag, över 140 säljpartners och över 500 auktoriserade handlare på fler än 1 200 platser. Produktportföljen innefattar varumärket MTU med höghastighetsmotorer och framdrivningssystem för fartyg, strömgenerering, tunga fordon för land, järnväg och försvaret samt för olje- och gasindustrin. Under varumärket MTU Onsite Energy marknadsför man diesel- och gassystem för kraftkrav som omfattar nödsituationer, baslaster och toppbelastningar liksom samgenereringsanläggningar för kombinerad värme och el. Företaget bedriver verksamhet under varumärket Rolls-Royce i Bergen och utvecklar och producerar också medelhastighetsmotorer för marina och strömgenereringstillämpningar. www.rrpowersystems.com

ABBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT