Foto: ABB.

Feb 28, 2019

ABB och Dassault Systèmes ingår globalt programvarusamarbete


Ska erbjuda kunder inom digitala industrier en unik portfölj med programvarulösningar med allt från produktlivscykelhantering till lösningar för ”asset health”.

Samarbetet kombinerar styrkorna hos de digitala lösningarna i ABB AbilityTM med plattformen 3DEXPERIENCE från Dassault Systèmes och bygger vidare på båda företagens starka installerade bas, djupa domänkunskaper och den globala tillgången till kunder. ABB har redan anammat 3DEXPERIENCE-plattformen för att modellera och simulera lösningarna innan man levererar dem till kunderna. I och med detta samarbete kommer ABB att utveckla och tillhandahålla kunderna avancerade digitala tvillingar, något som gör det möjligt för kunderna att köra ABB:s lösningar och den egna driften med förbättrad övergripande effektivitet, flexibilitet och hållbarhet.

Företagen kommer stegvis att fokusera på fabriksautomatisering och robotteknik, automatisering av processindustrin liksom elektrifieringslösningar för smarta byggnader.

De första gemensamma lösningarna visas upp vid industrimässan Hannover Messe i Tyskland 1–5 april 2019.

”Detta revolutionerande samarbete kommer att leda till att våra kunder kan bli ledande inom innovation och tillväxt, det kommer på ett fundamentalt sätt omvandla hela deras värdekedja så att de kan dra nytta av de enorma möjligheterna den industriella digitaliseringen ger. Tillsammans erbjuder vi en öppen digital totalportfölj – från digitala tvillingar till asset health – som ger våra kunder konkurrensfördelar som bygger på vårt kombinerade erbjudande, vår domänexpertis och vår globala räckvidd”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”ABB adderar Dassault Systèmes till det starka partnernätverket för industriell digitalisering, som inkluderar Microsoft, HPE och IBM. Vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med hela det globala Dassault Systèmes-teamet för att driva innovation och kundvärde.”

”Industrin under 2000-talet handlar inte längre bara om förmågan att tillverka varor. Dagens ledare kommer att avgöras av att man på ett överlägset sätt bemästrar teknisk kompetens. Detta är den nya konkurrenskraftiga differentieringsfaktorn – och det sker nu på grund av en konvergens av digitala teknologier som omvandlar alla aspekter av industrin”, säger Bernard Charlès, vice styrelseordförande och vd för Dassault Systèmes. ”I denna industriella pånyttfödelse möjliggör en plattformsstrategi att den verkliga och den virtuella världen informerar och förstärker varandra. I vårt samarbete med ABB kommer vi att tillgodogöra oss decenniers sammanlagd expertis för att hjälpa kunder att dra maximal nytta av denna kraftfulla och dynamiska trend.”

Samarbetet ABB – Dassault Systèmes kommer initialt att fokusera på följande:

Fabriksautomatisering och robotteknik

Erfarenheter med digitala tvillingar för ”end-to-end”-optimering av processer och system kommer, tillsammans med flexibiliteten i robotautomatisering, att ge fabrikerna smidighet att anpassa sig till allt mer dynamiska marknader. Detta innefattar driftklara tillverkningslösningar och tjänster, tillsammans med gemensam konsultverksamhet för omvandling av industrierna för att optimera och snabba upp lanseringen av nya produkter. Elektroniktillverkare kan öka produktionen av nya, men kortlivade, produkter snabbt medan livsmedelsaktörer kan växla mellan olika lokalt skräddarsydda säsongserbjudanden samtidigt som produktionen sker i hög takt. Inom högautomatiserade industrier som bilbranschen medger den digitala tvillingerfarenheten en integrerad design- och tillverkningsmiljö som ger stöd för nya monteringsprocesser med flexibla och omkonfigurerbara celler. Det gör det också möjligt att länka separata system, som uppkoppling av automatiserade logistiksystem, till robotar som arbetar vid tillverkningslinjer som kräver exakta leveranser av delar för optimala produktionsresultat.

Smarta byggnader

Det digitala samarbetet mellan Dassault Systèmes och ABB kring digitala tvillingsystem möjliggör ett smidigt arbetsflöde under design, konstruktion och drift av byggnader liksom uppkopplade hållbara transportlösningar. Den tillgänglig informationen kommer, tillsammans med Dassault Systèmes virtuella värld 3DEXPERIENCE®, att möjliggöra större kundinteraktion under designspecifikationsfaserna och driften.

Processindustrier: gruvexempel

Konkurrenstrycket i processindustrierna, som gruvindustrin, kräver att företag kontinuerligt letar efter nya sätt att öka säkerheten, produktiviteten och energieffektiviteten på anläggningarna samtidigt som man minskar kostnaderna och risken i den dagliga driften. En digital modell av den underjordiska miljön gör det möjligt att, tillsammans med gruvplanering och styrsystem, optimera energiförbrukningen och automatisera gruvorna, liksom möjliggöra för gruvarbetarna att övervaka och optimera produktionen i realtid samtidigt som man kör virtuella simulationer av framtida scenarier.

ABBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT