Jun 28, 2018

ABB och Ballard Power Systems samarbetar för nollutsläpp inom sjöfart


Ska utveckla nästa generations bränslecellssystem för hållbar marin e-mobilitet.

ABB, ledande på banbrytande teknik, och Ballard Power Systems, ledande global leverantör av innovativa bränslecellslösningar för ren energi, har undertecknat ett samförståndsavtal om att utveckla nästa generations bränslecellssystem för hållbar marin e-mobilitet. Bränslecellssystemet, som ska designas, utvecklas, och valideras av ABB och Ballard Power Systems tillsammans, förväntas spela en viktig roll för att påskynda industrins anammande av hållbara lösningar för marin e-mobilitet och hjälpa fartygsägarna att uppfylla de allt hårdare kraven på ren drift.

ABB och Ballard Power Systems kommer att utnyttja befintliga kilowatt-skaliga bränslecellstekniker och optimera dem för att skapa en banbrytande megawatt-skalig lösning som lämpar sig för drift av större fartyg. Med en elproduktionskapacitet på 3 MW (4 000 hästkrafter) ryms det nya systemet i en modul som inte är större än en traditionell fartygsmotor som drivs på fossila bränslen.

”Detta samförståndsavtal är ett viktigt nästa steg i vårt fortlöpande samarbete med ABB, den innovativa marknadsledaren inom marina lösningar”, säger Rob Campbell, Chief Commercial Officer på Ballard Power Systems. ”Den snabbt växande sjöfartsmarknaden utgör en spännande tillväxtmöjlighet för bränslecellsteknik med nollutsläpp. Och Ballards tidigare utveckling och driftsättning av megawatt-skaliga PEM-bränslecellssystem i container för landbaserad användning ger oss den viktiga erfarenheten och det kunnande som behövs för att samarbeta effektivt i utvecklingen av lösningar med ren energi för centrala marknadstillämpningar inom sjöfarten.”

Bränslecellssystem kan ha olika användningsområden på fartygen, som att strömförsörja fartygets hotellverksamhet under dockning eller driva fartyget till sjöss. Under den initiala fasen kommer samarbetet att fokusera på utvecklingen av bränslecellssystem för passagerarfartyg.

Polymerelektrolytbränslecellerna (PEM) konverterar den kemiska energin från väte till elektricitet genom en elektrokemisk reaktion. De ger inga utsläpp och konverterar bränsle direkt till elektricitet, värme och rent vatten. I och med användningen av förnybara energikällor för att producera vätet kan hela energikedjan vara ren.

”Nästa generations fartyg – eldrivna, digitala och uppkopplade – kommer att kräva energikällor som inte bara tillgodoser den ökade efterfrågan på bränsleeffektivitet utan också möjliggör en renare och säkrare sjöfart”, säger Peter Terwiesch, vd för ABB:s division Industrial Automation. ”Vi är glada över samarbetet med Ballard Power Systems för att driva utvecklingen av nästa generations bränslecellsteknik som kommer att driva morgondagens fartyg.”

ABB är redan aktivt engagerade i samutveckling av bränslecellsteknik för marina tillämpningar, bland annat forskning, testning och implementering med en pilotprojektsinstallation.

ABB är ett av världens ledande teknikföretag som möjliggör hållbara transporter, bland annat på fartyg. ABB:s roll som föregångare inom tekniker för rena transporter är att förutse sjöfartsindustrin med elektriska, digitala och uppkopplade lösningar som maximerar fartygens fulla potential och i slutändan möjliggör en säker, effektiv och hållbar sjöfartsindustri.

ABBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT