Koncernchef Ulrich Spiesshofer. Foto: ABB.

Feb 8, 2018

ABB något under förväntan


”Årsresultaten innefattar den dämpande effekten av vår omfattande omvandling," säger koncerchef Ulrich Spiesshofer.

Verkstadsbolaget ABBs intäkter uppgick i fjärde kvartalet till 9.280 miljoner dollar, omkring 75,3 miljarder kronor, att jämföra med analytikernas förväntningar på 9.496 miljoner dollar,  enligt SME Direkt.

Rörelseresultat för samma period blev 1.021 miljoner dollar, omkring 8,3 miljarder kronor. Analytikerna hade räknat med något bättre, 1.027 miljoner dollar.

Orderingången landade på 8.478 miljoner dollar, omkring 68,9 miljarder kronor, SME-prognosen på denna punkt låg på 8.608 miljoner dollar. 

Orderstocken uppgick i slutet av december 2017 till 22 414 miljoner dollar, 4 procent lägre (2 procent i dollar) än slutet av föregående år. 

”Under övergångsåret 2017 formade vi ett slimmat och stärkt ABB. Vår ’digital first’-portfölj för kunder inom energibolag, industrier samt transport och infrastruktur baseras på två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.

”Årsresultaten innefattar den dämpande effekten av vår omfattande omvandling. Med våra riktade åtgärder för att förskjuta tyngdpunkten har vi förbättrat vår konkurrenskraft, inriktat oss på segment med högre tillväxt och minskat riskerna för ABB. Vi har levererat fyra kvartal i följd med en ökande tillväxt på basorder. Den tillväxttakt vi har byggt under 2017 positionerar oss väl för en lönsam tillväxt samtidigt som de globala marknaderna förbättras. Dagens förslag att öka utdelningen för nionde året i följd visar på vårt självförtroende inför framtiden.”

Utdelningen föreslås öka till 0,78 CHF per aktie för nionde gången i följd.

Utsikter på lång och kort sikt
Makroekonomin visar positiva tecken i Europa och USA och tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande globala marknaden är tillbaka till tillväxt samtidigt som den fortfarande påverkas av osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat.

De attraktiva efterfrågeutsikterna på lång sikt i ABB:s tre viktigaste kundsegment – energi, industri samt transport och infrastruktur – drivs av energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB är väl positionerat att dra nytta av dessa möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt med sin starka marknadsnärvaro, breda täckning geografiskt och verksamhetsmässigt, ledande teknik och finansiella styrka.

Strategin Next Level – steg 3

ABB genomför strategin Next Level för att frigöra värde och leverera attraktiv aktieägaravkastning. 2017 var ett övergångsår då företaget slimmade och stärkte sin portfölj och verksamhet. ABB försköt tyngdpunkten mot en förenklad, stärkt digital och marknadsledande portfölj. Företaget slutförde och meddelade ett antal centrala förvärv, avyttrade vissa verksamheter och implementerade förändringar av affärsmodellen. ABB stärkte sin verksamhet genom slutförandet av 1 000-dagarsprogrammen. Företaget fortsatte att fokusera på operativ kompetens och levererade kostnadsbesparingar inom leveranskedja och driftkostnader. Ett antal viktiga utnämningar i koncernledningen gjordes 2017 samtidigt som man fortsatte att fokusera på ledarskapsutveckling och att föra samman hela ABB under ett enhetligt varumärke. När nu dessa omvandlingsåtgärder har slutförts är ABB positionerat för en lönsam tillväxt.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT