Apr 19, 2018

ABB: Lönsam tillväxt i första kvartalet


Ordertillväxt inom samtliga divisioner.

ABB-koncernens intäkter uppgick till 8.627 miljoner dollar jämfört med första kvartalet 2017 då landade intäkterna på 7.854 miljoner dollar. Orderingången kom in på på 9.772 miljoner dollar vilket kan jämföras med 8.403 miljoner dollar under det första kvartalet 2017. Operationellt ebita-resultat landade på 1.060 miljoner dollar för det första kvartalet 2018.

”Vi inledde 2018 med ordertillväxt inom samtliga divisioner, förbättrade intäkter och rörelseresultat. Integreringen av B&R följer tidsplanen väl och vi arbetar hårt med slutförandet och integreringen av GE Industrial Solutions, något vi förväntar ska ske under andra kvartalet 2018”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.

”Vi fortsätter att investera i försäljning, FoU och vår ledande portfölj med digitala lösningar, ABB Ability. Med ett ABB som slimmats och stärkts samt övergångsåret 2017 bakom oss har vi nu fullt fokus på våra kunder och ett kraftfullt genomförande”, tillägger han.

Inom ABB:s kundsegment kunde följande trender observeras:

  • Energibolag fortsatte att investera i integrering och automatisering av elnät samt högspänningsprodukter, i synnerhet i AMEA-regionen.
  • Inom industrin såg ABB en stabil efterfrågan på robotteknik och produkter med kortare livscykel och fick draghjälp av kraftnätsprodukter som transformatorer. Processindustrin, inklusive olja, gas och gruvverksamhet, förbättrades med en högre efterfrågan på produkter, vilket stöds av de nuvarande utsikterna på råvaruprissidan. Stora projektorder inom processindustrin var fortsatt dämpade. Ett fortsatt fokus på utvalda industrier som livsmedel och drycker, fordon och 3C (datorer, kommunikation och konsumentelektronik) visade sig gynnsam för tillväxttakten på order, i synnerhet vad gäller robotlösningar.
  • Efterfrågan inom transport och infrastruktur var stabil med en god orderingång för elektrifiering av järnvägar. Selektiva investeringar gjordes av kunder inom sektorn specialfartyg. Efterfrågan på automatiseringslösningar inom byggindustrin förblev stark, vilket stöddes av ett antal innovativa produktlanseringar. Datacenter och laddinfrastruktur för elfordon var fortsatt stark.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT