Feb 8, 2017

ABB levererar tillväxt


Kraft- och automationsföretaget redovisar rapport för fjärde kvartalet.

ABB redovisar ett rörelseresultat ("operationellt ebita"), på 1.057 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2016 (1.101). Intäkterna uppgick till 8.993 miljoner dollar (9.242) och orderingången landade på 8.277 miljoner dollar (8.262). Orderingången ökade med 3 procent (oförändrat i dollar) jämfört med fjärde kvartalet för ett år sedan, något som primärt drevs av stora beställningar. 

Nettovinst uppgick till 489 miljoner dollar jämfört med 204 miljoner dollar under fjärde kvartalet 2015. 

”Vi har levererat tillväxt under det fjärde kvartalet till följd av de starka resultaten för Power Grids på en fortsatt tuff marknad”, säger koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Våra kunder är entusiastiska över ABB Ability som paketerar vårt erbjudande som digital ledare i branschen. Tack vare de relaterade order vi redan fått in och ett betydande intresse ökar vi tillväxttakten i och med att vi implementerar Next Level steg 3”, säger han. ”Den underliggande resultatförbättringstakten fortsatte och var starkare än de siffror vi redovisar om man beaktar de händelser av engångskaraktär som har påverkat oss under kvartalet.”

Ökar takten vad gäller verksamhetsutveckling

Företagets program för att höja produktiviteten på tjänstemannasidan följer tidsplanen för målet med en ökad kostnadsminskning på 1,3 miljarder dollar per år till slutet av 2017. ABB kommer att uppnå dessa ytterligare besparingar inom den ursprungligen satta tidsramen med 200 miljoner dollar lägre totalkostnad för både omstrukturering och implementering än vad som meddelades initialt. ABB går vidare med sina vanliga sparprogram för att uppnå besparingar som motsvarar kostnaderna för sålda produkter på 3–5 procent per år.
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT