Panorama över Copper Mountain-dagbrottet i Princeton, British Columbia, Canada

Panorama över Copper Mountain-dagbrottet i Princeton, British Columbia, Canada. Foto: Copper Mountain Mining.

Apr 26, 2021

ABB levererar kraftlösning till koppargruva i Kanada


ABBs kraftinfrastruktur för eldrivna gruvtruckar ska hjälpa Copper Mountain på vägen mot nollutsläpp.

ABB kommer att installera kraftinfrastruktur för eldrivna gruvtruckar för att hjälpa Copper Mountain att uppnå en minskning av koldioxidutsläpp med mer än 50 procent på medellång sikt, och med ett slutmål på nollutsläpp år 2035.

Installationen inkluderar konstruktion, leverans och idrifttagning för en likriktarstation och ett kontaktledningssystem.

Copper Mountain-gruvan, ett dagbrott nära Princeton, British Columbia är gruvföretagets flaggskepp. Det är ett konventionellt dagbrott med stora grävmaskiner och gruvtruckar som producerar cirka 45 000 ton koppar per år. Den inledande fasen av trucksystemet, som kommer att installeras i slutet av 2021, beräknas minska deras koldioxidutsläpp med upp till 7 procent. Copper Mountain Mining har uppskattat att gruvan totalt sett kommer att minska koldioxidutsläppen med mer än 50 procent på 5-7 år genom elektrifiering och kapacitetsökning.

Företagets resa inom hållbar utveckling har ett slutligt mål på nollutsläpp till 2035 och projektet, med hjälp av eldrivna gruvtruckar, är vägledande för att gå mot elektrifiering av gruvor i regionen.

"Från första genomförbarhetsstudien och framåt har ABB anpassat och utvecklat vår gruvdrift i linje med våra mål för energibesparing och utsläppsminskning", säger Walt Halipchuk, Copper Mountain Minings chef för energihantering.

”Kraftinfrastrukturen för gruvtruckar är en väsentlig del av våra planer för att nå våra höga medel till långsiktiga mål, och ABB har bevisat det resultat det kan få när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser.”

ABB samarbetar med gruvföretag från inledande genomförbarhetsstudier till fullständig leverans. ABB har tidigare installerat en liknande transformatorstation i Boliden AB:s Aitik-gruva, Sveriges största koppardaggruva, och deltar även i pågående expansionsplaner på platsen. Installationen inkluderade en 4,8 megawatt likriktare, ansluten till ABB Ability™ System 800xA DCS.

ABB  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT