Apr 5, 2016

ABB-kabel från Karlskrona för 80 miljoner dollar


220 kilovolts kabelsystem ska möjliggöra integrering av förnybar energi från Rentel-vindkraftpark. Kabelsystemet kommer från ABB:s kabelfabrik i Karlskrona.

ABB har tagit hem en order värd cirka 80 miljoner dollar från Rentel NV i Belgien för att leverera ett avancerat kabelsystem som ska ansluta den havsbaserade vindkraftparken Rentel, som ligger utanför Belgiens kust, till fastlandet i närheten av Zeebrügge. Ordern bokades under första kvartalet 2016.

ABB ska utforma, tillverka och installera det cirka 40 kilometer långa sjökabelsystemet med treledarkabel för 220 kilovolt växelström, som kommer att ha en överföringskapacitet på ca 300 megawatt. Energin som överförs till land från vindkraftparken bidrar till en grönare elförsörjning i Belgien och kan ge tillräckligt mycket el för att uppfylla 280 000 hushålls behov. Installationen av kabelsystemet utförs av ABB:s nya avancerade fartyg som förbättrar effektiviteten och precisionen i kabelläggningen. Projektet beräknas driftsättas under 2018.

Anslutningen till vindkraftparken Rentel i belgiska Nordsjön spelar en viktig roll för att uppfylla Belgiens miljömål för 2020, närmare bestämt att öka andelen förnybar energi till 13 procent av den totala energiproduktionen. Den ger också stöd åt Europeiska unionens miljömål för 2020.

”Kabellänken från vindkraftparken Rentel hjälper till att ge Belgiens invånare ren vindkraft”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”Den är ännu ett exempel på ABB:s teknik som gör det möjligt att integrera förnybar energi och minska miljöpåverkan, vilket är en integrerad beståndsdel i företagets strategi Next Level.” 

Kabelsystemet är en viktig komponent i det hållbara elnätet och överför stora mängder el över långa avstånd. Med erfarenhet som går tillbaka till 1883 är ABB en global ledare inom kabelsystem för högspänning för många olika användningsområden och har driftsatt hundratals länkar världen över. ABB har tagit hem flera kabelprojekt som ansluter havsbaserade vindkraftparker, däribland Burbo Bank och Walney i Irländska sjön, Kriegers Flak i Östersjön och Nordegründe i Nordsjön.  
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT