Foto: ABB.

Jul 3, 2020

ABB inkluderas återigen i FTSE4Good Index Series - hållbara investeringar


ABB uppmärksammas för sitt hållbarhetsarbete.

Rankingen markerar 20:e året i rad som medlem i globalt hållbarhetsindex

ABB har återigen valts ut som medlem i FTSE4Good Index Series, vilket innebär att bolaget för 20:e året i rad uppmärksammas för sitt hållbarhetsarbete. Med en total poäng på 4,1 på en skala från 0 till 5 är ABB bland de bäst presterande i indexet och en ledare bland branschkollegor.

FTSE4Good är en global indexserie för hållbara investeringar, utformad att identifiera företag som visar en stark ESG-praxis (d.v.s. miljömässig och social styrning) mätt mot internationella standarder. Serien är ett viktigt verktyg för en mängd olika marknadsaktörer när man skapar eller utvärderar hållbara investeringsprodukter.

“Vår förnyade plats i indexet bekräftar att vi är på rätt väg då vi samtidigt arbetar med en ny uppsättning ambitiösa och långsiktiga mål som vi kommer att publicera senare i år”, säger Roland Dubois, hållbarhetschef på ABB.

Under förra året nådde eller överträffade ABB mer än hälften av hållbarhetsmålen tidigare än planerat. ABB:s ekoeffektiva portfölj – som möjliggör för hållbara smarta städer, industrier och transportsystem att mildra klimatförändringarna och bevara icke-förnybara resurser – stod för 57 procent av de totala intäkterna under 2019.

ABBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT