Mar 18, 2016

ABB får order på gruvspel till diamantgruva


ABB ska leverera fyra gruvspel till den största producenten av diamanter i Sydafrika - Venetiagruvan. Detta är första gången som stora nyckelfärdiga friktionsspel levereras till den sydafrikanska gruvindustrin.

Installationen påbörjas juli 2018 och alla fyra gruvspelen ska vara i drift i april 2020.

ABB kommer att leverera ett dubbeltrumspel för personal- och materialtransport, två friktionsspel för produktion och ett enkeltrumspel för service. I ABB:s leverans ingår bland annat konstruktion, tillverkning, installation och idrifttagning av alla fyra gruvspelen inklusive mekaniska delar, motorer, elektriska drivsystem och styrning. Alla fyra gruvspelen är certifierade enligt högsta säkerhetsnivå (SIL).

"Eftersom mineralfyndigheter blir allt svårare att få tillgång till innebär det att våra kunder måste öka sin produktivitet samtidigt som säkerheten och tillförlitlighet måste garanteras ", säger Roger Bailey, chef för ABB:s verksamhet Process Industries. "ABB är den enda leverantören som kan konstruera, leverera, installera och ge långsiktig service och support för kompletta gruvspel. Att kunna leverera både kraft och automation till gruvorna är en nyckelkomponent i ABB: s nya strategi. "

Dagbrott kommer fortsätta till 2022 och det förväntas att underjordsbrytning kommer att förlänga gruvans verksamhet in i 2040-talet, med potential att leverera uppskattningsvis 94 miljoner karat diamanter (18,80 ton).

De Beers, som till 85 procent ägs av Anglo American och resten ägs av Republiken Botswana, bygger två nya schakt i anslutning till det befintliga dagbrottet för att få tillgång till djupare malmreserver som inte kan nås genom konventionell dagbrotteknik.

Projektet är den största investeringen för De Beers i Sydafrika. Eftersom gruvspel är viktiga i underjordsbrytning, i synnerhet med avseende på säkerhet, är ABB en av de bäst lämpade leverantörerna med sin gedigna meritlista av installationer med den här typen av komplexa system.

ABB har arbetat med De Beers tidigare och valdes för sin förmåga att tillhandahålla en komplett paketlösning med både mekanik och elektronik för gruvspelen, liksom för sin expertis inom installation av SIL-kompatibla system.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT