Mar 31, 2016

Jätteorder till ABB för anslutning av världens största havsbaserade vindkraftpark


Högspänt kabelsystem möjliggör transport av förnybar energi till mer än en miljon brittiska hushåll från vindkraftparken Hornsea Project One. Kabelsystemet kommer från ABB:s kabelfabrik i Karlskrona.ABB har vunnit en order värd mer än 250 miljoner dollar från det danska energiföretaget DONG Energy på ett 220 kV högspänt kabelsystem som ska ansluta Hornsea Project One ute i Nordsjön till elnätet i Storbritannien. Detta är det tredje projektet som ABB levererar till DONG Energy efter de tidigare projekten Burbo Bank Extension och Walney Extension i Irländska sjön.

Hornsea Project One kommer att bli världens mest kraftfulla vindkraftpark med kapacitet att generera 1,2 gigawatt förnybar energi och tillhandahålla grön el till mer än en miljon brittiska hushåll. ABB ska leverera sjökabelsystem för växelström (AC) till den östra och västra kretsen som ska transportera elen runt 120 kilometer till den brittiska östkusten.

Den mer än 400 kvadratkilometer stora vindkraftparken kommer att bidra till en markant ökning av grön el från havsbaserad vindkraft. Detta bekräftar Storbritanniens ställning som världsledande inom havsbaserad vindkraft och bidrar till att landet närmar sig målet på 30 procent av energiproduktionen från förnybara källor år 2020 och därmed minskade koldioxidutsläpp. Anslutningen av vindkraftparken planeras att sättas i drift 2019.

”Högspänningskabel spelar en nyckelroll för överföring av hållbar energi på ett effektivt och tillförlitligt sätt till miljontals människor”, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids. ”Detta är ytterligare ett exempel på hur ABB:s teknik hjälper till att integrera förnybar energi och minska miljöpåverkan, en viktig punkt i vår strategi Next Level.

”Hornsea Project One sätter nya rekord när det gäller havsbaserad vindkraftsproduktion i stor skala, fysisk storlek och avstånd från land, och vi har arbetat tillsammans med ABB för att hitta de tekniskt och kommersiellt bästa lösningarna. Detta gemensamma arbete har bidragit till att skapa rätt lösningar för det här stora och utmanande projektet. Det har också hjälpt oss att styra livscykelkostnaden i rätt riktning för nästa generations vindkraftparker till havs”, säger Duncan Clark, Programme Director för Hornsea Project One vid DONG Energy. ”Vi ser fram emot att tillsammans med ABB fullfölja projektet på ett säkert och punktligt sätt.”

”Det är mycket glädjande att åter ha fått förtroendet och på så sätt bidra till ett starkare, smartare och grönare elnät”, säger Erik Oja, chef för division Power Grids i Sverige.

Foto: ABB.
  • Apr 22, 2021

    Stabilt kvartal för SKF

    Nyheter Förväntar sig en försäljningsvolym i andra kvartalet i nivå med före pandemin.
    16
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT