Per Eckemark, global chef för produktenheten FACTS,

Aug 3, 2017

ABB får 250-miljonersorder för havsbaserad vindkraft i Storbritannien


ABB för att stödja integrering av havsbaserad vindkraft i Storbritannien

ABB:s SVC Light®-teknik för statisk kompensation ger spänningsstabilisering och förbättrad strömkvalitet för vindkraftparken East Anglia ONE

ABB har vunnit en order på 30 miljoner dollar från ScottishPower Renewables för att leverera två SVC Light® statiska kompensatorer (STATCOM) som ska jämna ut de spänningsfluktuationer som är en naturlig del av intermittent vindenergi. De kommer att öka strömöverföringskapaciteten, förbättra strömkvaliteten och öka elnätets stabilitet, vilket möjliggör mer energieffektiv och tillförlitlig strömförsörjning för miljoner kunder. Beställningen gjordes under andra kvartalet 2017. 

Storbritanniens regering har ställt upp ett mål att fylla 15 procent av energibehoven från förnybara källor till 2020. East Anglia ONE-projektet bidrar till det målet och förväntas ge sammanlagt 714 megawatt (MW) förnybar vindenergi från 102 vindturbiner för att uppfylla behoven från över 500 000 hushåll. Offshorevindkraftverket ligger cirka 43 km från Suffolks kust i södra Nordsjön. 

STATCOM är en del av ABB:s familj av FACTS-tekniker (Flexible Alternating Current Transmission Systems) som hjälper till att reducera förluster, öka kapaciteten och flexibiliteten hos kraftöverföringssystem och bidra till mer effektiva och tillförlitliga elnät. Som teknikpionjär och marknadsledare har ABB levererat över 800 FACTS-installationer världen över. Hjärnan i STATCOM är ABB Ability™ MACH-systemet som övervakar, styr och skyddar den sofistikerade tekniken i stationen och hanterar tusentals åtgärder för att säkerställa krafttillförlitlighet och -effektivitet. 

Två avancerade ABB TrafoStar™-autotransformatorer ingår i STATCOM-systemet. De kompakta och lätta transformatorerna är idealiska för den här typen av tillämpning eftersom de kombinerar funktionaliteten hos två transformatorer i en, samtidigt som de förbättrar energieffektiviteten genom att minska de totala förlusterna betydligt. 

”ABB:s avancerade STATCOM- och transformatorteknik hjälper inte bara till att stabilisera spänningsfluktuationer och öka strömkapaciteten, utan också förbättra kvaliteten och tillförlitligheten hos förnybar vindenergiförsörjning för miljoner människor”, säger Patrick Fragman, chef för ABB:s affärsområde Grid Integration inom ABB:s division Power Grids. ”Förnybara energikällor och elkvalitet är centrala fokusområden för vår Next Level-strategi, och sådana tekniklösningar förstärker vår position som förstahandspartner för ett starkare, smartare och grönare elnät.”

"Vi är stolta och väldigt glada för den här ordern som är viktig för oss. Det känns mycket bra att få bidra till en ökad andel förnybar energi i världen”, säger Per Eckemark, global chef för produktenheten FACTS, som har största delen av sin verksamhet i Västerås.

Abb  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    117
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT