ABB skräddarsyr digitala verktyg och uppstartsservice. Foto: ABB.

May 22, 2020

ABB erbjuder skräddarsydda digitala verktyg och uppstartsservice för start av produktionen


För att stödja kunders omstart av sina verksamheter erbjuder ABB ett stödpaket för att hjälpa till i omstarten av produktionslinor.

ABB:s verksamhet Robotics & Discrete Automation har lanserat ett speciellt paket av digitala lösningar såväl som virtuellt stöd och fältservice-support för att hjälpa verksamheter starta upp sina produktionslinor som kan ha varit stillastående i veckor eller månader under COVID-19-pandemin.

Utöver att hjälpa kunder att felsöka och åtgärda problem kopplade till robotar och verksamheter som stått still inkluderar erbjudandet flera digitala verktyg från ABB för att hjälpa kunderna att optimera processer och vara mer proaktiva i underhållsaktiviteter, vilket bidrar till minskade kostnader inom både underhåll och produktion.

Företaget stödjer också sina kunder med virtuell konsultering och granskning för att hjälpa till att identifiera problem samt support och leverans av reservdelar för att säkerställa att kunder har korrekt del i lager för en snabb och effektiv omstart av produktionen och för att minimera riskerna kopplade till omstartsprocessen. Alternativt kan gamla robotkontroller och manipulatorer uppgraderas för att förlänga livslängden hos installerade robotar.

”I takt med att tillverkning och produktion börjar varva upp vill vi säkerställa att omstarten sker så smidigt och effektivt som möjligt. Utöver virtuell utbildning, fältservice och reservdelar kan vi också hjälpa kunderna att övervaka, felsöka och optimera hela robotflottor på distans via ABB Ability™ Connected Services”, säger Sami Atiya, chef för ABB:s affärsområde Robotics & Discrete Automation. ”Våra digitala lösningar och verktyg kan hjälpa till att säkerställa maximal prestanda och undvika oförutsedda avbrott under den här kritiska perioden för världsekonomin.”

ABB Ability™ Connected Services är ABB:s serviceerbjudande med fjärrtjänster som övervakar hälsan och prestandan hos över 9 000 robotar i över 1 000 fabriker världen över. Tjänsten möjliggör för kunder att säkert integrera och sammanställa sin data, tillämpa prediktiv analys och generera insikter som hjälper till att driva på förbättringar för prestanda och produktivitet.

Alla OmniCore™-aktiverade robotar från ABB kan uppkopplas till ABB Ability™ Connected Service, trådlöst eller via hårddisk, medan äldre robotar kan utrustas med en Service Box för att få tillgång till uppkopplade tjänster.

ABB erbjuder tre kategorier av verktyg och tjänster som hjälper världen att återgå till arbetet:

Kategori Tjänst

Digitala
erbjudand
en

ABB Ability™ Connected Services Tillståndsövervakning och diagnostik, tjänst för optimering av
utrustning
Digital utbildning Webbaserad utbildning i robotprogrammering
Digitalt verktyg RobotStudio®

Tjänster för
uppstart av
produktion

Reservdelar Paket för reservdelar och slitdelar
Fältservice Paket för fältserviceunderhåll vilket inkluderar förebyggande underhåll, virtuell teknisk support och inspektion under garantiperioden

Förlängning av
robotlivslängd

Uppgraderingar Uppgradering av gamla controllers och manipulatorer

Klicka här för mer information om de verktyg och tjänster som finns tillgängliga för omstart av produktionen och för att arrangera en virtuell granskning.

ABBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT