Ljus i Nanchang - vid slutet av den 1 700 kilometer långa Yazhong-Nanchang-länken.

Apr 16, 2020

ABB bildar partnerskap med State Grid China


Affären gäller integrera förnybara energikällor i stor skala

ABB Power Grids HVDC-transformatorer och teknik för högspänning är en väsentlig del för att integrera förnybara energikällor i stor skala i Kina.

ABB Power Grids har vunnit flera stora ordrar för att leverera avancerade HVDC-omriktartransformatorer och högspänningsutrustning för tre 800 kilovolt (kV) överföringslänkar för ultrahögspänd likström (UHVDC), ägda av State Grid Corporation of China (SGCC), i Kina. Länkarna kommer hjälpa till att integrera vatten-, vind- och solkraftsgenerering, samtidigt som CO2-utsläppen minskas. Inga finansiella detaljer angavs.

Vi är glada över att se en återhämtning i efterfrågan på tillförlitlig och ren energi, allt eftersom den kinesiska ekonomin gradvis återvänder till sitt normaltillstånd efter utbrottet av COVID-19. Ultrahögspänd likströmsöverföring, som möjliggörs av banbrytande teknologier från ABB, är ett kritiskt element för Kinas vision av starkare och grönare elnät. Vi har fullt förtroende för styrkan i Kinas ekonomi, säger Claudio Facchin, global chef för ABB Power Grids.

Världens mest kraftfulla överföringslänkar

Överföringslänkarna kommer vara bland världens mest kraftfulla. Varje länk kommer transportera upp till 8 000 megawatts (MW) av elektricitet – vilket enskilt kan generera tillräckligt med kraft för att möta behoven av cirka åtta miljoner människor i Kina(1).

Den 1 700 kilometer långa Yazhong-Nanchang-länken är en del av Kinas West-East Electricity Transmission-initiativ. Den hjälper den vattenresursrika Sichuan-provinsen i sydvästra Kina att överföra grön energi till lastningscentret i Jiangxi-provinsen i östra Kina. När det är färdigställt beräknas projektet minska kolkonsumtionen med ungefär 16 miljoner ton och CO2-utsläppen med 40 miljoner ton, årligen.

Den 1 100 kilometer långa Shaanbei-Wuhan-länken markerar ett viktigt steg för SGCC i utvecklingen av globala standarder för UHVDC-system. Dessutom är det 1 500 kilometer långa Qinghai-Henan-projektet en UHV-kanal som är särskilt utformad för överföringen av ren energi, inklusive sol- och vindkraft.

Som en del av lösningen kommer ABB Power Grids att tillhandahålla viktiga teknologier för att säkerställa och bevaka den pålitliga, effektiva och smidiga överföringen och distributionen av elektriciteten över dessa långdistanslänkar – vilket resulterar i minimala förluster och optimal kraftkvalitet. De viktiga teknologierna inkluderar HVDC-omriktartransformatorer, komponenter som väggenomföringar, kraftkondensatorer, deadtank-brytare och HVDC-omkopplare.

ABB Power Grids – en pionjär för ultrahög likströmsteknik (UHVDC)

ABB Power Grids var en viktig teknikleverantör till SGCC:s första UHVDC-överföringslänk. Den 6 400, 2 000 kilometer-långa Xiangjiaba-Shanghai-länken förser den livfulla staden Shanghai med vattenkraft från sydvästra Kina. Sedan dess har ABB Power Grids ständigt pressat gränserna för teknik för långdistansöverföring genom samarbete med SGCC i flera viktiga projekt och bidrar således till energisäkerhet, såväl som ekonomiskt stöd och social utveckling i Kina.

UHVDC-teknik är avgörande för att sammankoppla elnät för regioner, länder och kontinenter för att effektivt transportera ren energi i stora volymer över långa avstånd. UHVDC-teknik använder likström (DC) vid extremt höga spänningar som kan ha så mycket som 40 procent lägre förluster än ett motsvarande konventionellt växelströmssystem (AC). Det innebär att betydligt mindre energi går till spillo, att mer energi når slutanvändaren och att de totala koldioxidutsläppen (CO2) minskas.

När Qinghai-Henan-projektet är i drift beräknas det minska koldioxidutsläppen med cirka 30 miljoner ton per år - vilket kan likställas med att över sex miljoner personbilar tas av vägarna (2).

SGCC är världens största energiföretag med 1,1 miljarder kunder och över 1 miljon kilometer transmissionslinjer. SGCC har ett starkt åtagande att optimera Kinas tillgängliga resurser och har, genom att använda ultrahögspänningsöverföring, minskat utsläpp av koldioxid med 820 miljoner ton. Dessa framsteg är en viktig del av Kinas regerings energistrategi och syftar till att främja byggandet av elnät på alla nivåer och förbättra kapaciteten och effektiviteten i optimerad resursallokering.

ABB Power Grids är världsledande inom kraftteknik och strävar efter att vara kundens val för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät. Power Grids erbjudande omfattar produkter, system, mjukvarulösningar och service genom hela värdekedjan och är utformade för att möta den växande efterfrågan på el med minimal miljöpåverkan.

ABBLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Reportage

    Nya eldrivna Merca-vanen till Sverige

    Mercedes-Benz satsar enorma belopp på elektrifiering av sitt utbud. Nu svensk säljstart för nästa modell på tur - en elektrisk storkombi.
    181