Contents tagged with "vattenbombningplan"

  • Saab förser Sverige med brandbekämpningsflyg


    Beställningen är från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

    Saab har fått en beställning från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, gällande brandbekämpningsflygförmåga i Sverige. Kontraktet gäller under åren 2020-2023.

    Beställningen omfattar förmåga att bekämpa bränder med två skopande flygplan årsvis, från 1 april till 30 september, till och med 2023. Inom ramen för kontraktet finns även mö … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT