Innehåll taggat med "troax group"

 • Troax ökar och får viktiga ordrar


  Marknaden i USA har också varit god

  VD KOMMENTAR                                 

  Koncernens utveckling under andra kvartalet 2018 fortsatte på samma sätt som under det första kvartalet. Andra kvartalet innebar en ökning av orderingången med 10% justerat för valutakurseffkter. Under kvartalet har vi återigen erhållit flera viktiga order ifrån kunder inom automation, lager och bygg … Läs Mer

 • Troax Group slutför förvärv av Folding Guard


  Troax Group meddeladde den 15 december 2016 förvärv av Folding Guard, en division inom Leggett & Platt USA. Förvärvet har nu slutförts.

  Förvärvet av Folding Guard sker genom Troax Groups helägda dotterbolag Troax Inc. Förvärvspriset om 25,8 MUSD har erlagts och Folding Guard kommer att ingå i Troax Groups räkenskaper från och med idag. Förvärvspriset är föremål för justering under en period om maximalt 120 dagar baserat på parternas eventuellt reviderade beräkningar avseende … Läs Mer


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT