Contents tagged with "tillverkningsindustri"

 • Bufab Group har fortsatt god organisk tillväxt och orderingång


  Efterfrågan och ökningen av marknadsandelen har fortsatt.

  Under fjärde kvartalet 2020 uppvisade Bufab stark organisk tillväxt 10% och god orderingång på grund av en generellt god efterfrågan från industrin och ökad marknadsandel.

  Den goda efterfrågan och ökningen av marknadsandelen har fortsatt in i första kvartalet 2021. Den organiska tillväxten för januari och februari var cirka 9%, och försäljningen ä … Read More

 • Världsledande tillverkare tränade 9 000 timmar för personalens hälsa


  Satsar på hälsan i coronatider och regelbunden träning är ett säkert recept för att må bättre.

  För att fortsätta sin utveckling behöver Engcon ha frisk och välmående personal. Förra sommaren startades därför Team Engcon, en friskvårdssatsning på personalen i kombination med ett motiverande representationslag i skidåkning – för att krydda satsning på företagets personal ytterligare. Nu kickar andra året igång i Engcons träningssatsning med … Read More

 • Metal Inspiration Days en iskall succé


  Under två kallar dagar i Jönköping fann besökarna värme och inspiration hos Stenbergs, Edströms, ABB och Kyocera.

  Metal Inspiration Days är inne på sjätte varvet och i vanlig ordning fick fyrklövern i Jönköping ta emot ännu fler besökare än året innan – Över 600 bokade och ytterligare några kom oanmälda, konstaterade Pierre Huss på Stenbergs som är dragande i sammanhanget. Under två strålande och bitande kalla dagar i Jönköping fann besökarna värme och … Read More

  ABB
 • "Man kan inte lägga sig i fosterställning och spara syre – man måste göra någonting"


  Erik Stenfors har en sällsynt förmåga att få idéer att snabbt växa till stora, lönsamma företag.

  Redan som ung ingenjör fick han möjlighet att skapa stora resurser med små medel och senare förverkligade han sina idéer om att skapa tillverkning i kluster – near sourcing.Resultatet blev Hanza – som bildades en månad före den stora nedgången 2008...

  Det här är historien om en företagsledare som gått från den ena lyckliga företagsidén till den … Read More

  vd
 • Generationsskiften - Ett akut problem


  40 procent av Sveriges småföretag har en företagsledare som är äldre än 55 år

  Hela 40 procent av Sveriges småföretag har en företagsledare som är äldre än 55 år. Om ditt företag ska må gott i ett längre perspektiv behöver du ha en realistisk framtidsplan eftersom ett generationsskifte tar tid. Många företagare skjuter på problemet och tänker att de känner sig friska och orkar ett antal år till. Men vad händer om du blir … Read More

 • AMB i Stuttgart satsar på svenskarna


  Den alltmer populära mässan AMB satsar på att locka svenskar till Stuttgart i september.

  Den stora tyska mässan som går av stapeln den 18-22 i september 2018, har ett samarbete med Elmia Produktiosnmässor och med MTAS - Machine & Tool Association of Sweden. Gunnar Mey, ansvarig för mässan berättar bland annat att i år står den nya mässhallen klar. Det är en efterlängtad utbyggnad av mässan som kommer att möta efterfrågan bland utstä … Read More

  AMB
 • Industrin saknar systemstöd för sin personaladministration


  Svensk tillverkningsindustri ligger långt fram när det gäller automation och artificiell intelligens, men när det gäller personaladministration sköts det ofta helt manuellt, menar programvaruföretaget Hogia.

  Den svenska tillverkningsindustrin har en tradition av att ta till sig ny teknik och snabbt ställa om sin verksamhet i takt med att marknaden förändras. Men trots att det pågår en digitalisering inom branschen saknar fortfarande flera industriföretag en digital lösning som säkerställer att de anställdas personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt … Read More

 • BE Group öppnar 2018 starkt


  Allt det arbete som organisationen genomfört börjar bära frukt.

  Första kvartalet

  Nettoomsättningen ökade med 8% till 1 226 MSEK (1 138)

  Det underliggande rörelseresultatet ökade till 48 MSEK (30)

  Rörelseresultatet ökade till 55 MSEK (46)

  Resultat efter skatt ökade till 39 MSEK (34)

  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 MSEK (37)

  Resultat per aktie ökade till 3,03 kr (2,58)

  VDs … Read More

 • Tillverkningsindustrin tappar i december


  Landar trots fallet på en hög nivå. Framförallt en faktor som ligger bakom nedgången.

  Barometerindikatorn föll 1,3 enheter i december, från 113,8 i november till 112,5. Den visar dock fortsatt på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången förklaras av nedgång i tillverkningsindustri, bygg- och anläggningsverksamhet och detaljandel, medan tjänstenäringarnas konfidensindikator steg 2,0 enheter. Hushållens … Read More

 • Högkonjunktur i svensk tillverkningsindustri


  Året avslutar starkt med ökad orderingång ända in i sista kvartalet.

  Ordertillväxten sker på bred front och samtliga delbranscher och grupper av leverantörer rapporterar en sammantaget ökad orderingång under årets sista kvartal. Kapacitetsutnyttjandet ligger kvar på en hög nivå, men företagens rapporterning av brist på arbetskraft har dämpats något jämfört med föregående kvartal.

  – Årets sista konjunkturbarometer … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT