Contents tagged with "tillverkningsföretag"

  • Bristande miljökunnande hos svenska tillverkningsföretag


    EU vill införa cirkulär ekonomi på bred front i Europa, men bara åtta procent av svenska tillverkningsföretag har tillräcklig kunskap.

    I en cirkulär ekonomi behåller en produkt sitt mervärde så länge som möjligt och avfallsproduktion och användandet av jungfruligt material minimeras. Genom återanvändning bevaras det mervärde som adderas till råvaran i produktionsprocessen, vilket ger kunder ett lägre pris och företag en högre lönsamhet.

    Övergången till en kretsloppsekonomi krä … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT