Contents tagged with "teknikkonsult"

 • Rejlers förvärvar HydroTerra Ingenjörer


  Stärker erbjudandet inom energisektorn.

  Rejlers har förvärvat konsultföretaget HydroTerra Ingenjörer AB som är specialiserade på tekniska lösningar inom vattenkraft.Förvärvet är ett led i Rejlers tillväxtstrategi och innebär att bolaget breddar erbjudandet ytterligare inom energisektorn. HydroTerra är baserade i Karlstad och genom förvärvet får Rejlers åtta nya medarbetare med … Read More

 • Rejlers förvärvar Elproj teknik


  Bland kunderna finns Scania, Trafikverket och OKG.

  Som ett led i bolagets strategi att växa har Rejlers idag ingått avtal om att förvärva teknikkonsultbolaget Elproj teknik AB i Oskarshamn. Elproj teknik AB har 18 medarbetare med spetskompetens inom elkraft, automation och installationsprojektering. Förvärvet stärker Rejlers närvaro och erbjudande i regionen.

  -Våra tjänster kompletterar varandra … Read More

 • ÅF Pöyry byter varumärke till AFRY


  Med ett nytt gemensamt varumärke och erbjudande vill företaget stärka sin position på kärnmarknaderna Sverige, Norge, Danmark, Finland och Schweiz.

  Sedan den 22 februari 2019 är ÅF och Pöyry ett gemensamt bolag med projekt i över 100 länder. Idag, den 25 november 2019, lanserar vi det nya gemensamma varumärket AFRY.

  AFRY är ett ledande företag inom teknik, design och rådgivning. Historien sträcker sig långt tillbaka – ÅF grundades 1895 och Pöyry 1958.

  I och med samgåendet blev vi en av de … Read More

 • Förbättrat resultat för Rejlers - läs om vd:s nya strategi


  Vi ska öka aktieägarvärdet genom ett effektivare, växande och ett mer lärande Rejlers.

  ”Vårt väsentligt förbättrade EBITA-resultat för det första halvåret 2019 påvisar kraften i den pågående omvandlingen av Rejlers till ett effektivare och mer lönsamt bolag. Under det andra kvartalet har vi lanserat vår nya strategi och dessutom börjat leverera på den, i form av vårt största förvärv någonsin. Läs mer..

  Det är tillfredsställande att … Read More

 • Semcons rapport visar på fortsatt arbete med värdeskapande


  Vi har framgångsrikt genomfört de åtgärder som krävs för att stärka lönsamheten ytterligare.

  Kommentar från koncernchef Markus Granlund:Under andra kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med att stärka våra kunders och Semcons konkurrenskraft genom värdeskapande produktutveckling, produktionsoptimering och produktinformation. Vi har framgångsrikt genomfört de åtgärder som krävs för att stärka lönsamheten ytterligare. Åtgärderna under fö … Read More

 • Elektroautomatik utökar med ny konsultchef


  Med den nya konsultchefen Mikael Bogren i spetsen planerar Elektroautomatiks avdelning Tekniska konsulttjänster att växa både i Göteborg och i Skövde.

  Planen är att under året utöka med tre stycken underhållsingenjörer.

  Avdelningen erbjuder sina kunder högteknologisk kompetens, med allt ifrån projektledning till underhållsingenjörer.

  – Vi möter våra kunders behov och är på plats så mycket eller så lite som kunden vill. Alla våra kundavtal ser olika ut och det finns möjlighet att täcka både … Read More

 • Sigma Industry West satsar på Produktionsteknik och Industrialisering


  Startar nytt affärsområde.

  Sigma Industry West är ett av Västsveriges främsta bolag inom tekniska konsulttjänster och produktutveckling. Företaget startar nu upp ett nytt affärsområde inom Produktionsteknik och Industrialisering.

  I samband med detta breddar man sig även geografiskt till starka industriorter som Skövde, Vara, Trollhättan, Vårgårda och Borås. Basen för … Read More

 • Semcon omformar


  Ökat digitalt fokus och decentralisering ska ge årliga besparingar om 10 miljoner.

  Semcons största affärsområde Engineering Services omstruktureras för att vara bättre anpassat till marknadens förändringar. Syftet är att tydligare möta kundernas framtida behov och slutanvändarnas föränderliga beteenden med hela affärsområdets erbjudande i samtliga regioner och branscher. Samtidigt stärks det digitala erbjudandet vilket skapar fö … Read More

 • Combitech behöver fler konsulter


  Teknikkonsultföretaget redovisar ett starkt 2018 och flaggar för nyanställningar.

  Det nordiska teknikkonsultbolaget Combitech, en del av försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, släpper idag sin helårsrapport för 2018. Rapporten visar ökad orderingång och försäljning. Combitech ca 300 medarbetare i Göteborg och rekryteringsbehovet kommer att öka under 2019.

  Combitechs orderingång nådde 2 521 MSEK, en ökning med 10 procent jä … Read More

 • ÅF expanderar i Finland


  Förvärvar bolag specialiserat på elteknik och automation samt mekanisk konstruktion.

  ÅF förvärvar Profil-Bau Industrial Oy och skapar därmed en solid bas för vidare expansion inom industriteknik i Finland.

  ÅF är marknadsledare i Norden när det gäller industriell teknik och automation. Förvärvet ligger i linje med ÅFs strategi att utvidga sitt erbjudande och komplettera koncernens nuvarande energiverksamhet i Finland.

  Profil-Bau ä … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT