Contents tagged with "stålindustri"

 • Jernkontoret står värd för ESTAD 2021


  En viktig mötesplats för stålproducenter, stålanvändare, fabriksleverantörer, forskningsinstitut samt universitet från hela världen.

  Mellan 14−18 juni 2021 står Jernkontoret värd för den femte upplagan av konferensen The European Steel Technology and Application Days, ESTAD 2021 – en betydelsefull teknisk konferens och mötesplats för europeisk stålindustri.

  ESTAD hålls vartannat år och arrangeras gemensamt av Jernkontoret och dess motsvarigheter i Tyskland (Stahlinstitut VDEh), … Read More

 • Stålproduktionen minskade första kvartalet


  Inget oväntat med tanke på läget just nu.

  Under det första kvartalet 2020 producerades sammanlagt 1 252 tusen ton råstål i Sverige. Det är 4,6 procent mindre än första kvartalet 2019.

  Under mars månad uppgick den svenska råstålsproduktionen till 427 ton, vilket är en minskning med 2,9 procent jämfört med samma månad 2019. Den samlade råstålsproduktionen under det första kvartalet 2020 … Read More

 • BE Group levererar både upp och ner i årets första rapport


  För att parera den kommande lägre efterfrågan har vi nu infört korttidsarbetsvecka.

  VDs kommentar Försäljningen under första kvartalet 2020 var något lägre jämfört med samma kvartal föregående år men det underliggande rörelseresultatet förbättrades något och landade på 42 MSEK (40). Både försäljning och resultat skall ses i ljuset av den avmattning i efterfrågan som började under andra kvartalet 2019 och som följde med under hela … Read More

 • SSAB:s förhandlingar om permitteringar i Finland avslutade


  Kapaciteten för stålproduktionen kommer att minska.

  Förra veckan inleddde SSAB fackliga förhandlingar gällande tillfälliga permitteringar inom sin finska verksamhet till följd av svagare marknadsförutsättningar i spåren av Covid-19-pandemin.

  Förhandlingarna rörde SSAB-koncernens anställda i Finland, exklusive dotterbolagen Ruukki Construction och Tibnor. Förhandlingarna har nu avslutats och det … Read More

 • 220 permitteras på Ovako Bar i Boxholm


  Anläggningarna i Boxholm och Smedjebacken stängs under de närmsta två veckorna.

  Genom att tillfälligt stänga ner fabrikerna i Boxholm och Smedjebacken permitterar Ovako Bar anställda under april månad.

  I produktionen minskas arbetstiden med 20 procent, för tjänstemän med 40 procent, rapporterar Östgöta Correspondenten. "Anläggningen i Boxholm stängs under påskveckan och anläggningen i Smedjebacken veckan efter påsk, säger … Read More

 • LKAB utökar sitt innehav i SSAB


  Investeringen är av strategisk, finansiell och relationell karaktär

  LKAB har i dag flaggat för ett innehav i SSAB motsvarande 10,5 procent av aktierna och rösterna.

  LKAB och SSAB har sedan tidigare en omfattande affärsrelation och gemensamma samarbetsprojekt, där HYBRIT är ett exempel. HYBRIT är ett initiativ LKAB driver tillsammans med SSAB och Vattenfall, och syftar till att skapa en helt fossilfri process för … Read More

 • Hur utvecklar sig stålmarknaden framöver?


  Efterfrågan, råvarupriser och importkvoter är några områden som påverkar, menar Max Fjaestad på BE Group.

  Max Fjaestad, produkt och inköp, på BE Group siar om stålåret 2020.

  "TJUGOTJUGO”. Smaka på ordet! Visst finns det något tilltalande och lite kittlande över det?

  Inte bara för att det är enkelt att uttala, utan också för att det känns spännande med ett nytt decennium där vi sannolikt kommer att få se stora förändringar inom våra verksamheter.

  Ta … Read More

 • Svensk stålindustri går samman för mer elektrisk ämnesvärmning


  Projektet ska utreda möjligheter för ämnesvärmning, något som kan leda till betydande sänkningar av koldioxidutsläpp och skapa konkurrensfördelar för stålföretagen på en global marknad.

  Energimyndigheten beviljar projektet som kan leda till effektivare produktion med mindre energiåtgång och lägre koldioxidutsläpp. Projektet ska redogöra för vilka tekniska möjligheter stålindustrin har att ersätta fossila värmningssystem med elektrisk värmning. Syftet är att reducera utsläpp av koldioxid i samband med värmningsprocesser genom hö … Read More

 • Luleå tekniska universitet och Swerim stärker samarbetet


  Spelar viktig roll för industrin

  Luleå tekniska universitet och metallforskningsinstitutet Swerim har tecknat ett samarbetsavtal inom utbildning, forskning och innovation.

  Det utökade samarbetet innefattar teknisk och samhällsvetenskaplig forskning och innovation och ska, enligt avtalet, ”präglas av hållbarhet med ett jämställdhets- och genusperspektiv för att ta … Read More

  LTU
 • LKAB ökar sitt ägande i SSAB


  Det är inom ramen för deras finanspolicy

  LKAB utökar sitt innehav i SSAB

  LKAB har i dag flaggat för ett innehav i SSAB motsvarande 5,1 procent av aktierna och rösterna.

  LKAB och SSAB har en omfattande affärsrelation och gemensamma samarbetsprojekt, till exempel HYBRIT. HYBRIT är ett initiativ mellan LKAB, SSAB och Vattenfall som syftar till att skapa en helt fossilfri process för stå … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT