Contents tagged with "specialbil"

 • "Vi har helt enkelt fått nöjdare kunder"


  Fortsatt förlust för specialbilstillverkaren, men förbättringsåtgärderna har börjat ge resultat.

  Specialbilstillverkaren Nilsson Special Vehicles har publicerat delårsrapporten för tredje kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 37 961 (42 829) KSEK. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1 182 (-1 292) KSEK och resultat efter skatt uppgick till -3 516 (-2 571) KSEK.

  "Under tredje kvartalet 2019 har vi fått ytterligare … Read More

 • Fortsatt röda siffror för specialbilstillverkaren


  Men orderboken är fortfarande stark, speciellt för begravningsbilar.

  Nettoomsättningen uppgick i andra kvartalet till 43 367 (38 956) KSEK. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 353 (-9) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till -3 783 (-1 230) KSEK. 

  Andra kvartalet blev en besvikelse, säger tf vd Fredrik Nilsson. Vårt åtgärdsprogram, som nu skulle vara slutfört, har inte nått i mål. … Read More

 • Specialbilstillverkaren ökar omsättningen


  Fortsatt tyngt resultat.

  Nettoomsättningen för Nilsson Special Vehicles uppgick till 57 764 (40 652) KSEK för första kvartalet. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 226 (383) KSEK och resultat efter skatt uppgick till -1 103 (-1 044) KSEK.

  ”I utvecklingsarbetet kvarstår fortfarande framtagande av ett antal tillval för begravningsbil och ambulans. … Read More

 • Specialbilstillverkaren planerar för högre takt 2018


  Trots fortsatt förlust bedömer bolaget att vidtagna åtgärder ska visa resultat under det kommande året.

  I fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen i Laholmsbaserade Nilsson Special Vehicle till 47 928 (58 650) KSEK och rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till - 3 462 (3 905) KSEK. Resultat efter skatt blev -3 768 (2 313) KSEK.

  Bolaget redovisar en orderingång för helåret 2017 uppgående till 225 (180) bilar och orderstocken var … Read More

 • Fortsatt förlust för specialbilstillverkaren


  Leveransproblemen ska bland annat stävjas genom organisationsförändringar och "ordning och reda", enligt nye tillförordnade vdn.

  Fyra nya lanserade bilmodeller har inneburit en hel del utmaningar för Laholmsföretaget som på tisdagen levererade sin delårsrapport för tredje kvartalet.

  Nettoomsättningen uppgick till 30 055 (32 897) KSEK för årets tredje kvartal. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4 150 (2 464) KSEK och resultatet efter skatt landade på -4 349 ( … Read More

 • Meningsskiljaktigheter bakom vd-byte


  Företaget har ett antal framgångsrika produktlanseringar bakom sig, men efter den senaste tidens leveransförseningar tillsätter företaget nu en ny vd.

  Styrelsen i Nilsson Special Vehicles AB tillsätter Fredrik Nilsson som tillförordnad VD. Fredrik sitter i ledningsgruppen, har gedigen erfarenhet av bolaget och kommer att fokusera på  processer och effektiviseringar. Fredrik efterträder Karl Justh.

  -Efter en fantastisk resa på fem år som VD på Nilsson, med ökad försäljning, lyckad bö … Read More

 • Nya bilmodeller tynger specialbilstillverkaren


  Inte minst nya XC90 Ambulance skördar framgångar, men inkörningsproblem i fabriken gör att produktionen halkat efter.

  Nilsson Special Vehicles AB är en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Bolaget publicerar nu rapporten för andra kvartalet 2017.

  Nettoomsättningen uppgick till 38 … Read More

 • Mångmiljonaffärer till Laholm


  Specialbilstillverkaren har vunnit två upphandlingar, tillsammans värda ca 50 miljoner kronor per år.

  Nilsson Special Vehicles ABmeddelar att bolaget vunnit två nya upphandlingar avseende leverans av specialfordon. Bolaget har dels erhållit ett tilldelningsbeslut från Jordbruksverket avseende bilar till distriktsveterinärer och dels erhållit ett tilldelningsbeslut från Västra Götalandsregionen avseende ambulanser. De totala beräknade ordervärdena … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

  "Våga ta steget till automation"

  Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
  117