Contents tagged with "rapport"

 • Minskat resultat för Bergman & Beving


  Industrigruppen vidtar åtgärder för att sänka kostnaderna.

  Bergman & Beving, med brutet räkenskapsår, lämnar delårsrapport för kvartalet 1 juli - 30 september 2019. Bolagets nettoomsättning uppgick till 970 MSEK (919), medan resultatet (EBITA) minskade till 53 MSEK (64) vilket motsvarade en EBITA-marginal om 5,5 procent (7,0). Resultatet efter skatt uppgick till 30 MSEK (44).

  Fyra förvärv har genomförts … Read More

 • Resultatlyft för LKAB


  Rekordnivå i produktionen.

  Nettoomsättningen för gruvföretaget LKAB ökade i tredje kvartalet till 7 751 (6 594) Mkr jämfört med samma period föregående år och rörelseresultatet stärktes till 3 135 (2 477) Mkr. Kvartalet präglades av hög och stabil produktion medan en något vikande marknad ledde till lägre leveransvolymer och volatila järnmalmspriser.

  Resultatförbättringen … Read More

 • Epiroc: Minskad efterfrågan på gruvutrustning


  Planerar effektiviseringsåtgärder kommande kvartal.

  Orderingången ökade med 2% i tredje kvartalet och uppgick därmed till MSEK 9 600 (9 413), en organisk minskning med 6%. Intäkterna ökade 5% till MSEK 10 158 (9 651), med organisk minskning med 3%.

  Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 927 (1 898), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -233 (omstruktureringskostnader i Tools & Attachments på … Read More

 • Förlust för Bulten


  Fortsatt nedgång inom fordonsindustrin och engångskostnader belastar fästelementtillverkaren.

  Nettoomsättningen uppgick till 718 (722) MSEK i tredje kvartalet, en minskning med -0,6% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8 (38) MSEK, belastat med omlokaliseringskostnader i Kina samt omstrukturering i Tyskland om 19 (38) MSEK. Det justerade rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 19 (38) MSEK, vilket … Read More

 • Konjunkturavmattning minskar transportvolymen för Green Cargo


  Med en stark bas i svensk industri ger konjunkturförändringar direkt genomslag i godstågsverksamheten.

  En begynnande konjunkturavmattning, lägre transportintäkter och höga transformationskostnader är de främsta orsakerna till att Green Cargo gör ett svagt resultat tredje kvartalet. Det skriver transportföretaget i sin delårsrapport.

  Rörelseresultatet uppgick till –27 (–54) MSEK. För perioden januari-september uppgick rörelseresultatet till –60 (–12 … Read More

 • Rekordkvartal för Alfa Laval


  Både fakturering och rörelseresultat nådde rekordnivåer.

  Alfa Lavals nettoomsättning ökade med 15 procent till MSEK 12 056 (10 131) för tredje kvartalet och nettoresultatet uppgick till MSEK 1 447 (1 074).

  "Faktureringen nådde en ny rekordnivå efter en stark orderingång de senaste 18 månaderna. Alla divisioner bidrog till den positiva utvecklingen och jämfört med samma kvartal föregående år ökade … Read More

 • BE Group halverar resultatet


  "Inbromsning i efterfrågan"

  BE Groups nettoomsättning minskade i tredje kvartalet med 12% till 977 MSEK (1 111). Rörelseresultatet sjönk till 14 MSEK (33) och resultatet efter skatt landade på 4 MSEK (23)

  "Under det tredje kvartalet fortsatte den inbromsning i efterfrågan inom våra affärsområden, som också präglade det andra kvartalet, och nettoomsättningen sjönk med 12 … Read More

 • Boliden investerar 300 miljoner i elektrifierade transporter


  Gruvföretaget levererar även stabila siffror för tredje kvartalet.

  Boliden har beslutat att investera 300 MSEK med syfte att bygga ut elektrifierade transporter i Aitik samt implementera motsvarande teknik i Kevitsa. Investeringarna sker i huvudsak under 2020-2021. Det framgår av ett pressmeddelande. Gruvbolaget redovisar även delårsrapport för tredje kvartalet

  Sedan 2018 har ett pilotprojekt avseende … Read More

 • Passerar 5-miljarderstrecket i omsättning


  Men verkstadsgruppen känner av en viss avmattning och tillväxten i tredje kvartalet kommer av förvärv.

  När verkstadsgruppen AQ Group lämnar delårsrapport för tredje kvartalet är det med 100 vinstgivande kvartal i rad och en årsomsättning överstigande 5 miljarder kronor sett till sista 12 månaderna rullande.

  I tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 9,6 % till 1 247 MSEK (1 137). Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 87 MSEK (22), på grund av … Read More

 • Haldex levererar på en försvagad marknad


  Bromstillverkaren sänker helårsprognosen och lägger i en extra växel.

  Haldex nettoomsättning uppgick till MSEK 1 283 (1 270) i tredje kvartalet. Rörelseresultatet minskade till MSEK 68 (79), exklusive engångsposter, MSEK 85 (79).Resultatet efter skatt landade på MSEK 37 (58).

  I Nordamerika ökade Haldex omsättning med 2 procent under kvartalet trots tecken på försvagning av marknaden. I Europa minskade omsättningen … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • dmgmori Reportage

  Globala jätten till Elmia Verktygsmaskiner

  Inom 30 mils radie från Jönköping hittar verktygsmaskinstillverkaren 80 procent av sina svenska kunder. Därför är det en självklarhet att ställa ut på Elmia Verktygsmaskiner.
  229