Contents tagged with "rapport"

 • Minskat resultat för Garo


  Effektiviseringsprogram berör 18 tjänster.

  Elprodukttillverkaren Garo i Gnosjö publicerade på tisdagen delårsrapporten för årets första kvartal. GARO har i april genomfört ett effektiviseringsprogram som resulterat i att 18 tjänster berörs, varav merparten är tjänstemän i Sverige och Polen. I april återkallade styrelsen som en försiktighetsåtgärd tidigare kommunicerat förslag kring … Read More

 • Resultatet faller för husvagnstillverkaren


  Väntar betydande coronaeffekter för andra kvartalet, men övertygad om ökat friluftsintresse framöver.

  Nettoomsättningen för husvagnstillverkaren KABE uppgick till 509 Mkr (652) under första kvartalet. Rörelseresultatet föll till 10 Mkr (48) och resultatet efter skatt uppgick till 9 Mkr (38).

  Coronapandemin har påverkat husvagnstillverkaren som vidtagit omfattande åtgärder för att anpassa sin verksamhet.

  "Vi har både genomfört uppsägningsåtgärder … Read More

 • Ages vinst sjönk i första kvartalet


  "Stor oförutsägbarhet".

  Under större delen av första kvartalet bedrevs den operativa verksamheten utan störningar och efterfrågan på koncernens produkter var relativt oförändrad. I slutet av perioden, månadsskiftet februari/mars började osäkerheten på grund av utvecklingen av Covid -19. Flertalet av AGES största kunder beslutade stänga ner sin produktion under senare … Read More

 • Minskad orderingång för Scania


  Osäkert efterfrågeläge - flaggar för ytterligare åtgärder.

  "Årets första kvartal började positivt men kom från mars månad att präglas av coronavirusets utbrott och de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att minska smittspridningen. Scanias leveransförmåga blev alltmer begränsad av komponentbrist och störningar som uppstått i leverantörs- och logistikkedjan. Beslut om att stoppa Scanias … Read More

 • Fortsatt stabilt för VBG


  "Goda förutsättningar att hantera stora förändringar i efterfrågan"

  I delårsrapporten för januari-mars 2020 redovisar VBG Group ett stabilt kvartal trots oro i världen.

  "VBG Group redovisar ett stabilt första kvartal försäljningsmässigt. Rörelsemarginalen har varit stabil för alla divisioner förutom Mobile Climate Control, där vi ser ett fortsatt tryck på rörelsemarginalen. Vi ser att tillväxttakten har avtagit … Read More

 • Minskat resultat för Boliden


  Gruvverksamheten påverkad av hög korttidsfrånvaro.

  Gruvbolaget redovisade på tisdagen årets första delårsrapport. Försäljningsintäkterna för det första kvartalet var 13 210 (13 047) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 1 504 (2 048) MSEK. 

  -Samtidigt som vi hade rekordresultat inom Smältverk har kvartalet varit utmanande inom Gruvor. Inriktningen är att fortsätta … Read More

 • Coronapandemin tynger ABB


  Förväntar sig ännu större viruspåverkan i andra kvartalet.

  ABB-koncernen lämnade på tisdag morgonen sin delårsrapport för första kvartalet. Mot bakgrund av covid-19 förblev orderingången för första kvartalet fortsatt stabil, och både Motion och Industrial Automation drog nytta av en stark ingång av stora order.

  Intäkterna minskade dock inom alla verksamheter, något som speglar en nedgång i efterfrågan på … Read More

  ABB
 • Tillväxt i Beijer Alma


  Coronapandemin har hittills haft begränsad påverkan.

  Nettoomsättningen i Beijer Alma ökade till 1 217 Mkr (1 166) i första kvartalet. Rörelseresultatet minskade till 146 Mkr (161) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,0 procent (13,8). Orderingången ökade till 1 184 Mkr (1 143).

  Efterfrågan var under första kvartalet fortsatt blandad. Avmattningen i slutet av förra året präglade även första … Read More

 • Hanza spår fortsatta volymminskningar


  Samtidigt öppnar Coronapandemin nya möjligheter för kontraktstillverkaren.

  Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB presenterar i dag sin delårsrapport för kvartal 1, 2020. Bolaget beskriver hur utbrottet av covid-19 påverkat verksamheten negativt under perioden och bedömer dessutom att ekonomin och efterfrågan kommer att fortsätta att försvagas under 2020. Därför har HANZA i april inlett ett åtgärdsprogram som bland … Read More

 • Minskat resultat för SSAB


  Vidtar åtgärder för att anpassa produktion och kostnader till minskad efterfrågan.

  Intäkterna för stålföretaget SSAB uppgick till 18 772 (20 017) Mkr i första kvartalet och rörelseresultatet sjönk till 343 (1 674) Mkr.

  "Fjolårets första kvartal präglades av gynnsammare marknadsförhållanden, särskilt för SSAB Americas," kommenterar koncernchef Martin Lindqvist rapporten. Jämfört med fjärde kvartalet 2019, som präglades av … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT