Contents tagged with "rapport"

 • Förlust för Hybricon


  Men elbusstillverkaren gasar vidare med stark produkt och breddad affär.

  Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 2 880 (kSEK 3 499) och periodens resultat uppgick till kSEK -4 641 (kSEK -7 666).

  Den affär som Hybricon erhöll i början av året, sex stycken 12-meters elbussar från Skellefteå Buss AB, gick efter överklagan från annan anbudslämnare, till annan leverantör under april månad.

  Efter det intensiva arbete … Read More

 • "Den största orderboken i företagets historia"


  Multidockers nytillträdde vd Maria Bogren om årets inledning.

  Norrköpingsföretaget Multidocker lämnade idag delårsrapporten för första kvartalet. Intäkterna uppgick under första kvartalet till 32,2 MSEK (23,2 MSEK) och EBITDA uppgick till -4,6 MSEK (-4,8 MSEK), EBIT till -5,9 MSEK (-5,8 MSEK). 

  Under första kvartalet 2019 skedde några betydelsefulla händelser för MultiDocker; vi började året med den största … Read More

 • Bästa kvartalsresultatet någonsin för husvagnstillverkaren


  Men totalmarknaden alltmer avvaktande.

  "Efter många års kontinuerlig uppgång har totalmarknaden för husvagnar och husbilar i Norden blivit mer avvaktande", skriver Kabe i delårsrapporten. KABE-koncernen har därför under kvartalet gjort anpassningar för en eventuell förändrad marknadssituation och redovisar ändå ett starkt kvartal.

  Nettoomsättningen uppgick till 652 Mkr (589). Resultat … Read More

 • Rekordresultat för Scania


  Samtidigt minskade orderingången till 26.703 fordon i kvartalet från 29.759.

  Scanias nettoomsättning steg till 36,1 (31,1) miljarder kronor och resultatet för första kvartalet uppgick till en nya högstanivå på MSEK 4 207 (3 315) vilket gav en rörelsemarginal på 11,7 procent. Serviceintäkterna under första kvartalet 2019 uppgick till rekordhöga MSEK 7 166 (6 500), en ökning med 10 procent. Det framgår av … Read More

 • Minskad förlust för specialbilstillverkaren


  Har levererat fler ambulanser än någonsin under första kvartalet.

  Specialbilstillverkaren Nilsson Special Vehicles publicerade idag delårsrapport för de första tre månaderna 2019. Nettoomsättningen ökade i första kvartalet till 67 911 (57 764) KSEK och rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, ökade till 1 741 (226) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till -669 (-1 103) KSEK. Under perioden uppgick orderingå … Read More

 • Minskad omsättning och vinst för Ages


  Arbetet med investeringar och rationaliseringar inom verksamheten har fortsatt enligt plan.

  Nettoomsättningen för AGES Industri sjönk i första kvartalet till 290 MSEK (311). Resultatet före skatt uppgick till 18 MSEK (24) och resultat efter skatt uppgick till 14 MSEK (19).

  "Marknaden totalt inom branschen är utjämnad och ej längre stigande. Vi såg i början av året att vissa områden, bland annat försäljning av komponenter till … Read More

 • Mer än fördubblad volym inom industrihandeln


  Industrigruppen Duroc levererar en stark rapport.

  Under Durocs tredje kvartal januari-mars 2019, i det brutna räkenskapsåret, ökade nettoomsättningen med 19 procent till 777,6 Mkr (653,2). Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 30,5 Mkr (14,6). Resultat efter skatt uppgick till 21,0 Mkr (10,6).

  Industrihandel presterade bäst. Omsättningen ökade med 148  … Read More

 • Minskat resultat för Boliden


  Lägre halter jämfört med föregående år.

  Stabil produktion i både Gruvor och Smältverk präglade Bolidens första kvartal. Försäljningsintäkterna i perioden var 13 047 (13 331) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 2 048 (2 724) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till -323 (1 431) MSEK, bland annat till följd av lägre resultat och högre investeringar.

  - Hög … Read More

 • Rejält resultatuppsving för CTT Systems


  Men marknaden för avfuktare är utmanande, inte minst efter att Boeing plockat bort den som standardutrustning i Boeing 787.

  Nettoomsättningen ökade med 34 % till 85,6 MSEK (63,8). Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 23,2 MSEK (13,2). Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 27 % (21). Resultat efter skatt uppgick till 18,0 MSEK (10,1).

  Bolagets nettoomsättning i det andra kvartalet 2019 bedöms bli mellan 90 och 95 MSEK (76,5).

  Bolagets vd Torbjörn Johansson … Read More

 • Ökad vinst för Epiroc


  Orderingången backar i kvartalet.

  2019 inleddes med ännu ett starkt kvartal för Epiroc. Intäkterna ökade med 19% till MSEK 9 785 med en organisk tillväxt på 14%. Rörelseresultatet ökade med 27% till MSEK 1 930. Rörelsemarginalen uppgick till 19,7% och exklusive förändring i långsiktiga incitamentsprogram var rörelsemarginalen 20,3%. Gynnsamma valutakurser hade en positiv påverkan … Read More


 • Jun 18, 2019

  Cimco Marine skiftar vd

  Nyheter Det svenska bolaget är ledande inom dieselmotorer med hög prestanda.
  81
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Hexagon HxGN LIVE Las Vegas Reportage

  Spektakulärt på Hexagons event i Las Vegas

  Endast en dag återstår av ett välmatat och intensivt HxGN Live i Las Vegas. Huvudbudskapet lyder "Your data can save the world". Svensk Verkstad lämnar rapport.
  141