Contents tagged with "rapport"

 • Stabilt resultat för ABB


  Framförallt stabilt inom elektrifiering medan det blåser motvind inom robotik och automation.

  Intäkterna för ABB Group uppgick till 6 892 miljoner dollar (7 095) för tredje kvartalet. Operativt EBITA uppgick till 806 miljoner dollar (814) och ABBs nettovinst uppgick till 515 miljoner dollar (603). Orderingången i kvartalet uppgick till 6 688 miljoner dollar (6 917).

  ”Koncernen har levererat stabila resultat under kvartalet med tanke på … Read More

  ABB
 • Resultatfall för SSAB


  Försvagad konjunktur och extrem marginalpress på den europeiska marknaden.

  Stålföretaget SSAB redovisar en försäljning för tredje kvartalet om 18 840 (19 038) Mkr. Rörelseresultatet, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 150 (1 387) Mkr. Exklusive jämförelsestörande poster, uppgick rörelseresultatet till 300 (1 600) Mkr.

  Resultatförsämringen var främst hänförlig till SSAB Europe, skriver vd Martin Lindqvist … Read More

 • SKF väntar lägre volymer


  För tredje kvartalet minskade den organiska försäljningen med 3 procent.

  På tisdagen redovisade kullagertillverkaren SKF sina kvartalssiffror. SKFs försäljning nådde 21,0 miljarder kronor (21,3) i tredje kvartalet och rörelseresultat blev 2,3 miljarder kronor (2,6), med en rapporterad rörelse­marginal om 10,9% (12,2%). Omstruktureringskostnader och uppgörelser med kunder hade en negativ inverkan på rörelseresultatet … Read More

  SKF
 • Stabil utveckling för VBG Group


  Fortsatt tillväxt för leveranser till kommersiella fordon under kvartalet.

  VBG Group ökade omsättningen för tredje kvartalet med 3,9 procent till 909,1 MSEK (874,8). Rörelseresultatet ökade till 109,4 MSEK (107,3) med marginalen 12,0 procent (12,3). Koncernens resultat efter skatt blev 73,7 MSEK (71,2).

  För årets första nio månader ökade omsättningen med 9,7 procent till 2 878,1 MSEK (2 623,7). Rörelseresultatet ökade … Read More

 • Resultatskutt för Husqvarna


  Rörelseresultatet lyfter medan omsättningen ligger oförändrad.

  Husqvarnas nettoomsättning ökade med 5% till 8 429 Mkr (8 042) för tredje kvartalet, eller oförändrad justerat för valutakurseffekter. Nettoomsättningen ökade med 2%, justerat för den lämnade verksamheten i Consumer Brands. Rörelseresultatet ökade till 414 Mkr (225), exklusive jämförelsestörande poster på 0 Mkr (-349), med en förbättring av rö … Read More

 • Saab dubblar orderingången


  Fortsatt stark efterfrågan inom försvarsindustrin.

  Saabs orderingång mer än fördubblades i tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år, 9 383 miljoner kronor jämfört med 4 519. Sammantaget för de första nio månaderna uppgick orderingången till 19 093 miljoner kronor (17 183). Under kvartalet bidrog flera ordrar till den positiva utvecklingen, i första hand ordern från finska fö … Read More

 • Hög orderingång och starkt kvartal för Atlas Copco


  Fortsatt minskad orderingång från fordonsindustrin.

  Atlas Copcos orderingång ökade med 16% till 27,1 miljarder kronor (23,4) för tredje kvartalet, en organisk ökning med 6%. Intäkterna gick upp 13% till 26,7 miljarder (23,7), en organisk ökning med 4%. Rörelseresultat ökade 11% till 5,8 miljarder (5,3), inkluderat jämförelsestörande poster om -37 miljoner kronor(-59). Periodens resultat var 4,4 … Read More

 • Sandvik: Minskad efterfrågan inom verkstads- och fordonsindustrin


  Fortsatt stark marknad inom gruvor, olja och gas.

  Sandvik-koncernens intäkter i tredje kvartalet uppgick till 25 188 miljoner kronor och rörelseresultat uppgick till 2 963 miljoner kronor. Kvartalets orderingång uppgick till 24 997 miljoner kronor, 

  Efterfrågan inom våra lång-cykliska affärer gruv- samt olje- och gasindustrin förblev stark, medan kundaktiviteten inom kort-cykliska affären fö … Read More

 • Volvo ökar försäljningen till 99 miljarder


  Men efterfrågan på nya fordon minskar och fordonsjätten drar ned produktionsvolymerna.

  Volvo nådde en omsättning om 99 miljarder kronor (92) i tredje kvartalet, samtidigt som rörelseresultatet förbättrades till 10,9 miljarder (10,2) och rörelsemarginalen uppgick till 11,0% (11,1).

  För lastbilsverksamheten fortsatte trenden från tidigare kvartal med förbättrad lönsamhet men också med en minskning av orderingången i Q3. Nettoomsä … Read More

 • Förbättrat rörelseresultat för specialbilstillverkaren


  Fortsätter effektiviseringar inför en förväntad större orderbok 2020.

  Nettoomsättningen för Nilsson Special Vehicles uppgick under andra kvartalet till 56 109 (43 367) KSEK. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, förbättrades till -174 (-3 353) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till -2 608 (-3 783) KSEK.

  "Glädjande är att EBITDA är väsentligt bättre än samma period 2018. Våra avskrivningar är dock större … Read More


 • Oct 23, 2019

  Stabilt resultat för ABB

  Nyheter Framförallt stabilt inom elektrifiering medan det blåser motvind inom robotik och automation.
  69
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Reportage

  Familjen Schmidt som i skärande bearbetning

  När Reinar var 7 år svarvade han häftstift medan brodern Erik, 5 år, matade stången från hallen. Idag arbetar tre generationer i familjeföretaget där gängverktyg alltid har varit huvudprodukten.
  363
 • John Ericson MAF Reportage

  Säljaren som blev vd

  Redan som nybakad ingenjör fick han anställning som säljare på maskinhandelsföretaget. Idag är han vd och sätter upp riktlinjerna, men han är inte den som detaljstyr.
  449

 • Teknik

  Avstickning med hög produktivitet

  Nytt revolutionerande system för spår- och avstickning med högre produktivitet och förbättrad rakhet, ytjämnhet och livslängd.
  3