Contents tagged with "rapport"

 • Minskat resultat för Duroc


  Bäst presterade den amerikanska fiberverksamheten samt Duroc Machine Tool-gruppen.

  Duroc-koncernens nettoomsättning minskade med 2 procent under kvartalet till 775,5 Mkr (789,8). Den organiska tillväxten minskade med 9 procent. Koncernens rörelseresultat minskade till 26,6 Mkr (47,7) och resultatet efter skatt landade på 41,7 Mkr (49,6). 

  Omsättningen minskade i kvartalet jämfört med samma period föregående räkenskapsår.  … Read More

 • Minskad omsättning för husvagnstillverkaren


  "En avvaktande marknad".

  Husvagnstillverkaren Kabes nettoomsättning uppgick till 745 Mkr (851) under andra kvartalet, en minskning med 12%. Rörelseresultatet minskade till 57 Mkr (65) och resultatet efter skatt landade på 47 Mkr (53).

  "Efter många års kontinuerlig uppgång har totalmarknaden för husvagnar och husbilar i Norden blivit mer avvaktande och minskat med ca 9 %," … Read More

 • Fortsatt god orderingång för Christian Berner Tech Trade


  Men marginalerna har minskat under kvartalet.

  Industrihandelsgruppen Christian Berner Tech Trade ökade omsättningen i andra kvartalet till 167,5 (160,7) MSEK, en total ökning på 4,2 procent och EBITA blev 12,3 (14,5) MSEK. Kvartalets orderingång uppgick till 202,5 (154,6) MSEK.

  "I Sverige minskade försäljningen och EBITA-marginalen uppgick till 8,1 (10,6) procent vilket vi inte är nöjda med, … Read More

 • Bästa halvåret någonsin för VBG


  Men den kraftiga tillväxttakten börjar avta.

  Andra kvartalet 2019 ökade koncernens omsättning med 5,2 procent till 979,4 MSEK (931,2). Rörelseresultatet ökade till 123,3 MSEK (117,3) med marginalen 12,6 procent (12,6) och koncernens resultat efter skatt blev 83,2 MSEK (77,8).

  Sammantaget med första kvartalet gör VBG Group sitt bästa halvår någonsin. Koncernchef Anders Birgersson kommenterar: … Read More

  VBG
 • Rekordkvartal för Latour


  Men vd ser orosmoln.

  Industriföretagen i Latour ökade orderingången i kvartalet med 12 procent till 3 570 (3 192) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 3 procent justerat för valutaeffekter. Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 3 512 (2 983) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 8 procent justerat för valutaeffekter. Rörelseresultatet ökade … Read More

 • Beijer Alma: Starkt resultat trots svajig efterfrågan


  Förvärv kompenserade delvis för minskande efterfrågan mot slutet av kvartalet.

  Beijer Almas nettoomsättning uppgick under första kvartalt till 1 248 Mkr (1 216). Rörelseresultatet uppgick till 163 Mkr (187), vilket motsvarar en rörelsemarginal på13,0 procent (15,4). Periodens orderingång sjönk till 1 182 Mkr (1 243) jämfört med motsvarande period föregående år.

  Den blandade efterfrågesituationen för Beijer Alma speglar den … Read More

 • Stabil utveckling för Nibe


  Ökad efterfrågan på produkter med fokus på hållbarhet.

  NIBE uppvisar en fortsatt stabil utveckling av omsättning och resultat under första halvåret av 2019. Omsättningen ökade med 15,9 % till 11 856 Mkr (10 233 Mkr) och resultatet efter finansnetto ökade med 9,4 % till 1 128 Mkr (1 031 Mkr).

  ”Vi har under första halvåret haft en fortsattstabil utveckling av både omsättning och resultat. Det har dock … Read More

 • Resultatlyft för LKAB


  En extrem marknad med höga priser, förklarar gruvbolagets vd Jan Moström.

  Gruvbolaget LKAB ökade nettoomsättningen i andra kvartalet med 50 procent till 9 233 (6 160) Mkr jämfört med samma period föregående år. Samtidigt stärktes rörelseresultatet till 4 116 (931) Mkr. Kvartalet har präglats av mycket goda marknadsvillkor.

  Produktionen under andra kvartalet uppgick till 6,2 (6,1) Mt och leveranserna till 6,7 (6,4) Mt, … Read More

 • Troax ökar marginellt i kvartalet


  Efter ett jämförelsevis svagare första kvartal 2019 blev andra kvartalet bättre.

  Verkstadsföretaget Troax i Hillerstorp hade en ökad orderingång i kvartalet, från 42,9 till 46,6 MEUR. Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 42,3 (41,1) MEUR. 

  Rörelseresultatet ökade till 8,5 (7,7) MEUR och resultatet efter skatt ökade till 6,3 (5,6) MEUR.

  Marknaden har dock återigen kännetecknats av en sidledes förflyttning och har bara ö … Read More

 • Minskat resultat för FlexQube


  "Tar längre tid att stänga affärerna"

  Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 5 procent till 17,7 MSEK (16,8). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har nettoomsättningen minskat med 2 procent.

  Orderingången minskade med 25 procent till 16,6 MSEK (22,1). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången minskat med 30 procent.

  Rö … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT