Contents tagged with "Miljö"

 • Peab och Tibnor kartlägger stålprodukters miljöpåverkan


  Först i Sverige med miljövarudeklarering av stål - hela vägen från stålverket ut till byggarbetsplatsen.

  Peab och Tibnor har tagit ett helhetsgrepp kring stålets miljöpåverkan i byggnationer. I samarbete har företagen successivt förbättrat den totala leveranskedjan.

  Nu tar Peab och Tibnor nästa steg i en kartläggning av miljöpåverkan. Genom framtagandet av miljövarudeklarationer, så kallad EPD (Environmental Product Declaration), kan Peab spåra stå … Read More

 • EU antar ny industristrategi - Nu ska industrin bidra till den gröna omställningen


  AI kan vara ett verktyg.

  EU-parlamentet har nu antagit förslaget till ny industristrategi. Strategin pekar ut hur industrin ska bidra till att skapa en grön och hållbar ekonomi, digitaliseras och samtidigt  stärka sin konkurrenskraft på den globala marknaden. Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde välkomnar särskilt att strategin tar sin utgångspunkt i klimatmå … Read More

  AI
 • Stena Recycling startar cirkulär konsultverksamhet


  Världen står inför ett paradigmskifte för hur vi nyttjar jordens resurser.

  Stena Recycling, breddar erbjudandet och startar tjänsteverksamhet under namnet Stena Circular Consulting. Inriktningen är att stödja företag i deras utveckling mot hållbara och cirkulära lösningar som ger både miljö- och affärsvärde.

  Allt pekar på att cirkularitet kommer att bli en nyckelfråga för tillverkande industrier och andra företag … Read More

 • SSABs klimatmål godkänns av Science Based Targets initiative


  Godkännandet innebär att målet är vetenskapligt förankrat och i linje med Parisavtalet.

  SSABs mål för utsläpp av växthusgaser inklusive koldioxid har godkänts av organisationen Science Based Targets initiative.

  SSAB har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser (CO2e) med 35 procent till 2032 (basår 2018). Målet gäller såväl direkta som indirekta utsläpp (Scope 1 och 2) och ligger i linje med målsättningen att hålla den … Read More


 • Återvunnet guld ger 400–2000 gånger mindre koldioxidavtryck än guld brutet ur gruvor. Marknadsför du att du återvinner och återanvänder guld? Om inte är det hög tid att börja.

  Låt dina kunder veta att du har etiskt och miljömässigt hållbara hantverk att erbjuda. Börja återvinna mer och marknadsför det!

  Att återvinna och återanvända sina ädelmetaller är nyckeln till en hållbar framtid. Trots att det är många som redan gör det i sin verksamhet marknadsförs det inte. Något vi på NSG, en av nordens största aktörer inom å … Read More

 • AF Gruppen bygger 100 miljoners-vindkraftpark i Norge


  Sammanlagt 34 turbiner.

  JR Anlegg AS, ett bolag i AF Gruppen, har fått uppdraget att bygga vägar och genomföra markarbeten för Odal Vindkraftverk. Kontraktet har ett värde av 100 - 150 miljoner NOK.

  Odal Vindkraftverk ligger nordost om Oslo, i området Nord-Odal. JR Anlegg förbereder för vinkraftsparkens 34 turbiner, som förväntas producera 500 GWh förnybar el, vilket … Read More

 • ABB och Hydrogen Optimized utforskar produktionssystem för grön vätgas


  En ren, hållbar och överkomligt prissatt energikälla.

  De båda företagen tillkännager en satsning på att göra grön vätgas till ett ekonomiskt genomförbart alternativ för kunder i olika branscher.

  Det globala teknikföretaget ABB och Hydrogen Optimized har kommit överens om att utforska utvecklingen av storskaliga produktionssystem för grön vätgas som är kopplade till elnätet för att erbjuda kunder en … Read More

  abb
 • Stena ger Volvos bussbatterier ett andra liv


  Använder jordens resurser på ett bättre sätt.

  Bussbatteriernas kommersiella livslängd förlängs avsevärt och naturresurser kan sparas. Det blir resultatet av ett nytt samarbete mellan Volvo Bussar och Stena Recyclings dotterbolag Batteryloop. När batterierna plockas ur bussarna ska de återanvändas som energilager i till exempel fastigheter och laddstationer i många år.

  Volvo Bussar är en … Read More

 • Hydro investerar 14 miljoner i Sjunnen


  En stor miljösatsning för produktionen av aluminiumgöt.

  Omsmältverket i Sjunnen strax utanför Vetlanda har investerat i ett nytt rökgasfilter för rening av rökgaser. Därmed uppfyller Hydros fabrik i Sjunnen EU-kraven på utsläpp av stoft från omsmältning av aluminium. Investeringen på 14 miljoner ger renare utsläpp och det skapar också förutsättning för att återvinna såväl lackerat skrot som skrot frå … Read More

 • Höstens viktigaste seminarium


  För att nå miljömålen och en omställning till cirkulär ekonomi måste vi ändra våra konsumtionsmönster.

  År 2013 presenterade EU-kommissionen ett initiativ för att möta ökat utbud och efterfrågan på miljöanpassade produkter, det gick under namnet Single Market for Green Products Initiative. Inom ramen för initiativet presenterades bland annat miljöavtryck, Product/Organisation Environmental Footprint, i ett livscykelperspektiv, en metod för att mäta … Read More


 • Mar 4, 2021

  SKF investerar 400 miljoner

  Nyheter Helautomatiska tillverkningskanaler för produktion av superprecisionslager ska installeras.
  93
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT