Contents tagged with "metalliska material"

 • Rekordmånga anmälda när Metalliska material höll sin årliga Programkonferens


  Nätverkandet uteblev i år, men konferensen bjöd på ett väl så späckat digitalt program.

  Den 17 mars höll det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material sin årliga Programkonferens med ett fullspäckat program, som verkligen visade varför konferensen är Sveriges främsta mötesplats för metallforskning.

  Filmer från alla programpunkter finns att se på metalliskamaterial.se

  Årets konferens höll digitalt och lockade ett rekordhö … Read More

 • Metalliska material blickar framåt


  Den 6-7 mars samlas över 250 personer för 2019 års programkonferens för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

  Åter igen möts företrädare för näringsliv, akademi och myndigheter i diskussioner om viktig strategisk forskning.

  Medverkar i år gör bland andra SWERIM:s vd Pontus Sjöberg, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och Alejandro Gonzalez från EU-kommissionen. De två dagarna består av samtal, föreläsningar, seminarier och projektpresentationer och i … Read More

 • Underleverantören investerar miljonbelopp för metallanalys


  Det gör dem först i Sverige i sin bransch

  Gnosjö Automatsvarvning först i branschen med labb för metallanalys 

  Gnosjö Automatsvarvning investerar miljonbelopp i ett labb för materialanalyser. Det gör dem först i Sverige i sin bransch att satsa på materiallära i så stor utsträckning. 

  – Vi har inte hört om någon annan. Materialet vi använder idag håller en hög kvalitet produktionsmässigt … Read More

 • Ny teknik ska förbättra tillverkning av gjutgods i stål


  En nyligen genomförd förstudie indikerar att matarstorleken kan reduceras med 90 procent genom induktionsvärmning vilket innebär en radikal minskning av material- och energiåtgång vid smältning.

  Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material startar nu projektet MatarTek. Projektet syftar till att verifiera och demonstrera möjligheten till industriell implementering av en ny teknik för att radikalt förbättra tillverkningen av gjutgods i stål, med avseende på produktions- och hållbarhetsaspekter.

  Tekniken utnyttjar … Read More

 • 5 miljoner kronor till nytt projekt inom pulvermetallurgi


  Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 80 miljoner kronor i projekt i utlysningen ”Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft – Fullskaleprojekt”.

  HIP-Carb – ”Hetisostatisk pressning av PM-komponenter med atmosfärskontroll”

  Att tillverka metallkomponenter via pulvermetallurgisk teknik (PM) är en resurseffektiv metod som ger färdig form med få processteg. Goda egenskaper uppnås om komponenten förtätas med hetisostatisk pressning (HIP), och idag är det möjligt att även härda … Read More

 • Ny 3D-teknik ger nya möjligheter att möta fordonsindustrins krav på kortare utvecklingstider


  Nytt projekt inom 3D-printing får stöd - Sandbox ”Hållbar tillverkning av 3D-printade sandformar och -kärnor”

  Gjuteriindustrin har i och med ny 3D-teknik för tillverkning av sandformar nya möjligheter att möta till exempel fordonsindustrins krav på kortare utvecklingstider, lägre komponentvikter och större geometrisk komplexitet. Att använda sig av denna nya teknik innebär stora fördelar på produktnivå eftersom man liksom inom annan additiv tillverkning … Read More

 • Miljonregn till nytt projekt inom additiv tillverkning


  ADROAM ”Applikationsdriven utveckling för ökad robusthet och påtaglighet i additiv tillverkning av metall”

  För att industriellt applicera additiv tillverkning (AM) och stärka svensk industris konkurrenskraft inom området behövs i processen pålitlighet, förutsägbarhet och reproducerbarhet, vilket kan sammanfattas med termen robusthet. Projektet ADROAM kommer att utveckla ny valideringsmetodik och verifikationsteknik samt testa dessa på existerande … Read More

 • 31 miljoner till kompetensförsörjning inom metallindustrin


  Satsningen är en följd av att regeringens samverkansprogram ”Uppkopplad industri och nya material”.

  Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 31 miljoner kronor på projekt som ska stärka och säkra framtidens kompetensförsörjning inom den svenska metallindustrin. Satsningen är en följd av att regeringens samverkansprogram 5, ”Uppkopplad industri och nya material”, prioriterat att öka intresset för teknik och … Read More

 • Klänningar av stickat stål


  I den svenske designern Naim Josefis senaste kollektion finns tre spektakulära galaklänningar som har tagits fram i ett samarbete med Jernkontoret och det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

  I den svenske designern Naim Josefis senaste kollektion finns tre spektakulära galaklänningar som är stickade av väldigt tunn ståltråd, 0,1 mm tjock. Stålklänningarna har tagits fram i ett samarbete med Jernkontoret och det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

  Naim Josefi gjorde den 23 januari en bejublad visning på Stockholm … Read More

 • Nyskapande nytt tekniskt material


  Nytt tekniskt material om den nyskapande metallbelagda tunnplåten Magnelis®

  Magnelis® är en ny och stark metallbeläggning som skyddar mot korrosion i många olika svåra miljöer. I den unika beläggningen kombineras flera olika egenskaper och här nedan ser ni några av de främsta fördelarna.> Ger ett utmärkt skydd mot korrosion, upp till tio gånger bättre än galvaniserat stål.> Har den bästa motståndskraften i krävande miljö … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT