Contents tagged with "LKAB"

 • Resultatlyft för LKAB


  Rekordnivå i produktionen.

  Nettoomsättningen för gruvföretaget LKAB ökade i tredje kvartalet till 7 751 (6 594) Mkr jämfört med samma period föregående år och rörelseresultatet stärktes till 3 135 (2 477) Mkr. Kvartalet präglades av hög och stabil produktion medan en något vikande marknad ledde till lägre leveransvolymer och volatila järnmalmspriser.

  Resultatförbättringen … Read More

 • Resultatlyft för LKAB


  En extrem marknad med höga priser, förklarar gruvbolagets vd Jan Moström.

  Gruvbolaget LKAB ökade nettoomsättningen i andra kvartalet med 50 procent till 9 233 (6 160) Mkr jämfört med samma period föregående år. Samtidigt stärktes rörelseresultatet till 4 116 (931) Mkr. Kvartalet har präglats av mycket goda marknadsvillkor.

  Produktionen under andra kvartalet uppgick till 6,2 (6,1) Mt och leveranserna till 6,7 (6,4) Mt, … Read More

 • HYBRIT prisas av Naturvårdsverket


  Naturvårdsverket har tilldelat HYBRIT miljömålspriset för ”mod och tempo”. Initiativet, som startades av SSAB, LKAB och Vattenfall planerar att tillverka fossilfritt stål genom att ersätta kol med fossilfri el och vätgas. Utsläpp från stålproduktionen blir då vatten istället för koldioxid.

  Miljömålspriset är instiftat av Naturvårdsverket för att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål. Det är första gången som priset delas ut och tanken är att det ska inspirera till fortsatt uthålligt och uppfinningsrikt miljöarbete.

  – Med HYBRIT visar SSAB, LKAB och Vattenfall att … Read More

  CO2
 • Stark inledning för LKAB


  Ökar omsättningen med drygt en miljard i första kvartalet.

  LKAB inleder 2019 med ökad omsättning och ett förbättrat resultat, främst till följd av fortsatt höga järnmalmspriser och en stark dollar. Att optimera produktionen, öka volymerna och stärka konkurrenskraften är fortsatt prioriterat. Arbetet med ett långsiktigt hållbart LKAB fortlöper genom utökad prospektering, framdrift i utvecklingsprogrammen … Read More

 • Gruvbolaget LKAB redovisar starkt kvartal


  Förbättrat rörelseresultat trots produktionsbortfall.

  Marknadsvillkoren var fortsatt goda under det sista kvartalet 2018 med en stark efterfrågan på högförädlade järnmalmsprodukter och en gynnsam dollarkurs. Trots att pelletsverket i Svappavaara var ur drift under hela kvartalet redovisar LKAB ett förbättrat rörelseresultat såväl för kvartalet som för helåret. 

  Nettoomsättningen ökade i fjärde … Read More

 • Jakten på ny järnmalm i Kiruna inledd


  Det var i höstas som det överraskande beskedet kom, att järnmalmen i LKABs gruva i Kiruna kan vara slut redan om 15 år.

  I höstas kom det överraskande beskedet om att järnmalmen i Kiruna kan vara slut om cirka 15 år. Nu uppger Ekot att LKAB inleder sökarbetet för att hitta mer malmreserver.

  I sökarbetet drivs en tunnel under Kiruna mot det enda område av malmkroppen där det verkar finnas brytvärd järnmalm kvar på sikt. Där ska borrprover tas.

  Den hittills … Read More

 • Förändringar i LKAB:s koncernledning


  Ny organisation för staben Teknik- och Processutveckling för att anpassas till marknaden

  Arbetet med att anpassa LKAB till de rådande marknadsförutsättningarna och strategiskt rusta för framtiden fortskrider. Det medför en omorganisation av staben Teknik- och Processutveckling samt förändringar i koncernledningen. Förändringen påverkar divisionerna och staben Logistik.

  Under de kommande månaderna kommer staben för Teknik- och … Read More

 • EuroMining i nytt avtal med LKAB


  EuroMining i Gällivare förlänger sitt samarbete med LKAB och har skrivit ett nytt avtal som väntas generera 50 heltidstjänster lokalt fram till minst år 2023.

  – Det känns fantastiskt bra och är en viktig affär för oss. Det innebär inte bara långsiktig trygghet, utan ger också ytterligare förutsättningar för utvecklingsarbete inom viktiga områden, säger Lars Almgrund, projektledare och delägare i Euromining AB i Gällivare. Det nya avtalet som börjar gälla i april 2019 omfattar sju miljoner ton grå … Read More

 • Nytt läge för LKAB


  Järnmalmskroppen i Kiruna ser inte ut som väntat och gruvjätten vidtar nu åtgärder för att parera tillgången.

  Järnmalmskroppen i Kiruna har en mer komplex geometri mot djupet än vad som tidigare varit känt.

  — Analyser av pågående prospektering visar att malmen inte fortsätter neråt med samma volymer som man tidigare antagit. Därför satsar LKAB nu brett för att möta denna utmaning, säger Jan Moström, vd och koncernchef.

  De nya rönen påverkar inte de … Read More

 • Stabilt LKAB rustar framåt


  "Vi kan inte göra något åt världsmarknadspriserna. Vad vi kan göra är att rusta oss för att säkra vår konkurrenskraft"

  LKAB summerar första halvåret med ökad omsättning och stärkt resultat i ett marknadsläge som fortsätter att premiera högkvalitativa järnmalmsprodukter. Det underliggande rörelseresultatet ökade med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

  Konkurrenskraft på en global marknad 

  Den genomsnittliga prisnivån på det globala spotpriset … Read More


 • Dec 11, 2019

  Uppföljningsorder från Scania

  Affärer Scania beställer uppgradering till Smart Factory, ska bli pilotfärdiga funktioner vid Scaniafabriker world-wide.
  0
  Annons
 • Sandvik Coromant tar täten online

  Som ledande tillverkare av skärverktyg satsar Sandvik Coromant på webbaserade tjänster för kunder som vill söka information och köpa verktyg online. Se filmen.
  176
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT