Contents tagged with "kvartalsrapport"

 • Tillväxt trots motvind på marknaden för ABB


  ABB har fortsatt tillväxt i andra kvartalet trots motvind på marknaden, konstaterar Peter Voser, koncernchef för en stor teknikkoncern där transformeringen fortskrider.

  - ABB har fortsatt att generera god bruttotillväxt under andra kvartalet trots makroekonomisk motvind och geopolitisk osäkerhet, säger Peter Voser, ordförande och koncernchef för ABB. Vi kommer att fortsätta att driva en långsiktig tillväxt i våra verksamheter samtidigt som vi förblir fokuserade på kostnader och portföljförvaltning. Vi inför en ny … Read More

  ABB
 • Globala variationer gav Concentric sämre andra kvartal


  - Koncernens omsättning under andra kvartalet var i linje med våra tidigare bedömningar, kommenterar vd och koncernchef, David Woolley, Concentrics kvartalsrapport för andra kvartalet 2019.

  - Den underliggande omsättningen var konstant för första halvåret jämfört med föregående år. Den redovisade omsättningen för andra kvartalet och första halvåret minskade jämfört med föregående år med 12% respektive 12%, justerat för valutaeffekter. Minskningen inkluderar, som tidigare kommunicerats, att en global kund, valt att använda ytterligare … Read More

 • Nedermans kvartal i linje med förväntningarna


  - Årets andra kvartal var ett bra kvartal för Nederman som helhet. Orderingången i kvartalet växte till 1 044,1 miljoner kronor (912,1), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 10,3 procent. Även omsättningen utvecklades positivt i kvartalet och uppgick till 1 096,2 miljoner kronor (863,9), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 22,2 procent. Det justerade rörelseresultatet steg till 84,9 miljoner kronor (73,1), säger vd Sven Kristensson

  Vd Sven Kristensson:

  - Utvecklingen i kvartalet är i linje med våra förväntningar. Europa hade ett starkt kvartal. I Nordamerika hade tre av våra fyra divisioner goda framgångar. I Asien var utvecklingen betydligt svagare. En förklaring till detta är den oro som handelskonflikten mellan USA och Kina har gett upphov till, vilken inneburit att våra … Read More

 • Lägre produktionstakt sänkte resultatet för Bulten i Q2


  Bulten meddelade att resultatet för det andra kvartalet påverkades negativt med cirka 25 MSEK på grund av lägre produktionstakt för att anpassa lagernivån.

  - Under andra kvartalet fortsatte den nedgång på personbilsmarknaden som inleddes under andra halvåret 2018 och marknadsläget har återspeglats i Bultens lägre volymer, kommenterar koncernchef och vd Anders Nyström.- Nettoomsättningen minskade med -3,5 procent. Resultatet har påverkats negativt av en lägre produktionstakt i syfte att balansera … Read More

  Q2

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT