Contents tagged with "kontrollbalansräkning"

 • VA Automotive upprättar kontrollbalansräkning


  Beslutet har fattats som en del av den rekonstruktion som bolaget ansökt om.

  Styrelsen i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) har, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13, beslutat att inleda processen med att ta fram en kontrollbalansräkning för Moderbolaget och samtliga dotterbolag i koncernen att granskas av bolagets revisor.

  Omedelbart efter att en kontrollbalansräkning är upprättad och granskad kommer styrelsen … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

  "Våga ta steget till automation"

  Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
  117