Contents tagged with "konjunkturinstitutet"

 • Konjunkturinstitutet: Coronapandemin slår hårdare än väntat


  Tvingas göra om prognosen.

  –Det här är den största nedgången ett enskilt år sedan 50-talet, uppger Erik Spector, enhetschef på avdelningen för realekonomisk analys på myndigheten Konjukturinstitutet, för SVT.

  Utvecklingen under april tyder på att covid-19-pandemin kommer att slå betydligt hårdare på den svenska ekonomin än vad som förutsågs i rapporten Konjunkturläget … Read More

 • Neråt i tillverkningsindustrin


  Dock fortfarande på hög nivå

  Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll med fyra enheter i januari, vilket innebär att den sjunkit hela tio enheter på fem månader. Den ligger dock fortsatt över 110, vilket pekar på ett betydligt starkare läge än normalt. Nedgången är bred och en majoritet av delbranschernas konfidensindikatorer har gått ner.

  Konfidensindikatorn för bygg- … Read More

 • Tillverkningsindustrin når kapacitetstopp


  Ovanligt starkt läge för industrin

  Barometerindikatorn steg från 108,7 i juni till 109,6 i juli tack vare ytterligare starka signaler från tillverkningsindustrin. Nivån på indikatorn visar på ett fortsatt klart starkare stämningsläge än normalt i ekonomin.

  Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg åter i juli. Den pekar på ett ovanligt starkt läge för industrin. … Read More

 • Det ljusa stämningsläget håller i sig i juni


  Det är dock enbart företagens syn på ekonomin som bidrar till den höga nivån

  Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin fortsätter att peka på ett betydligt starkare läge än normalt, även om den backade något i juni.

  Signalerna är starka på bred front bland industrins delbranscher. Nedgången i juni förklaras bland annat av en viss dämpning i de historiskt starka omdömena om orderstockarnas storlek. Samtidigt är det fä … Read More

 • Fortsatt starkt läge för tillverkningsindustrin


  Bygg och anläggning sjunker däremot till lägsta nivån på tre år.

  Barometerindikatorn gick ner från 110,4 i april till 108,8 i maj. Majsiffran pekar, trots nedgången, på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin.

  Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin visar fortsatt på ett mycket starkt läge trots en viss dämpning från förra månaden. Industriföretagen är nöjda med orderstockanas storlek och … Read More

 • Konjunkturen uppåt i april


  Uppåt i april, främst tack vare industriföretagen- och bygg.

  Barometerindikatorn steg 1,6 enheter i april, efter att ha fallit fyra månader i rad. Den uppgår därmed till 110,4 vilket pekar på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll.

  Uppgången förklaras främst av än starkare signaler från tillverkningsindustrin, vars konfidensindikator steg hela 5,1 enheter i april. … Read More

 • Tillverkningsindustrin fortfarande stark


  Konjunkturinstitutets barometer föll men tillverkningen står sig stark

  I mars föll barometerindikatorn för fjärde månaden i rad. Trots de senaste månadernas nedgång visar indikatorn på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången i mars förklaras av en ytterligare dämpning i hushållens syn på ekonomin samt något svalare signaler från tjänstesektorn.

  Tillverkningsindustrins … Read More

 • Konjunkturuppdatering: Optimism ger starkare investeringar och höjd tillväxt


  Överraskande stark tillväxt andra kvartalet

  Prognosen för BNP-tillväxten 2017 revideras upp till 3 procent. Bakgrunden är den överraskande starka tillväxten andra kvartalet som pekar på att högkonjunkturen förstärks mer än väntat i år. Den inhemska efterfrågan driver på och en robust tillväxt i omvärlden ger draghjälp. Därtill avspeglas högkonjunkturen i starka offentliga finanser. Det … Read More

 • Mycket starkare läge än normalt


  Tillverkningsindustrin rapporterar fortsatt om ett mycket starkare läge än normal

  Barometerindikatorn steg marginellt från 112,2 i juni till 112,4 i juli och pekar fortsatt på ett mycket positivt stämningsläge i ekonomin. Alla företagsindikatorer visar på ett starkare eller mycket starkare läge än normalt där tillverkningsindustrin är mest optimistisk. Hushållens konfidensindikator sjönk något i juli men ligger fortfarande ö … Read More

 • Företagen ser ljust på den närmaste framtiden


  Barometerindikatorn föll i mars för tredje månaden i rad, från 110,8 i februari till 109,2. Nedgången drivs av tillverkningsindustrin och hushållen.

  Barometerindikatorn föll i mars för tredje månaden i rad, från 110,8 i februari till 109,2. Nedgången drivs av tillverkningsindustrin och hushållen. Barometerindikatorn visar dock på ett klart ljusare stämningsläge än normalt i ekonomin och samtliga ingående sektorers konfidensindikatorer ligger över eller till och med betydligt över sina … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT