Contents tagged with "konjunktur"

 • Optimism hos svenska tillverkare


  Trots stora förluster väntar två tredjedelar av företagen att de ska vara tillbaka på samma volymer som innan coronakrisen redan under första halvan av 2021.

  Sveriges små och medelstora företag drabbas hårt av coronakrisen, det är tydligt enligt Sinfs medlemsenkät 2020. Coronapandemin har påverkat både omsättningen och förutsättningarna för dessa företag, men trots detta är många av företagen positiva till framtiden.

  Sveriges Industri och tjänsteföretag har haft en tuff vår och många av företagen har … Read More

 • "Sverige måste kraftsamla för jobben"


  På tisdagen presenterade Svenskt Näringsliv ett första jobbpaket med åtgärder för en återhämtning i svensk ekonomi.

  Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenterades därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.

  – Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen. Men det kräver en … Read More

 • Historiskt svag orderingång till teknikindustrin


  Coronapandemin har drabbat teknikindustrin hårt, visar Teknikföretagens senaste konjunkturbarometer.

  Årets andra konjunkturbarometer från Teknikföretagen visar som väntat att coronapandemins effekter slagit djupt in i teknikindustrin. – Både från exportmarknaden och från Sverige minskar orderingången i den största omfattningen sedan mätningarna startade i början av 1990-talet, säger Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall.

  – Majoriteten av fö … Read More

 • Industrins orderingång föll tvåsiffrigt i april


  En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling.

  Industrins totala orderingång minskade med 13,9 procent i april 2020 jämfört med mars, i säsongrensade tal. Jämfört med april 2019 minskade orderingången med 20,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

  En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av textilindustrin … Read More

  scb
 • ”Utdragen coronakris skadlig för basindustrin”


  Basindustrin har hittills inte varit den hårdast drabbade sektorn, men ju längre den globala pandemin fortgår desto större blir effekterna, menar Industriarbetsgivarnas chefsekonom Kerstin Hallsten.

  Ju längre coronapandemin pågår, desto större blir effekterna för den export- och investeringstunga basindustrin. Det konstaterar chefekonomen Kerstin Hallsten i årets andra ekonomiska bedömning från Industriarbetsgivarna.

   – Initialt drabbades basindustrin av problem i distributionskedjorna, med brist på insatsvaror, containrar och stigande … Read More

 • Exportföretagens framtidstro störtdyker


  De svenska exportföretagens syn på framtiden är rekordmörk som en följd av coronapandemin.

  Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro visar för första gången negativa siffror.

  – Jag har aldrig sett en så mörk framtidssyn hos exportnäringen. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP, så det är oerhört viktigt att vi ger exportföretagen god tillgång till finansiering så de klarar sig igenom krisen, säger Catrin … Read More

 • Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin


  Industrins kapacitetsutnyttjande har minskat i första kvartalet enligt siffror från SCB.

  Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 0,2 procentenheter under det första kvartalet 2020 jämfört med det fjärde kvartalet 2019, i säsongrensade tal.

  Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 89,2 procent, i säsongrensade tal. På årsbasis minskade kapacitetsutnyttjandet med 1,6 … Read More

  SCB
 • Unionens konjunkturprognos: Arbetslösheten toppar i höst


  Nya vågor av uppsägningar framöver, inte minst inom industrin.

  Coronavirusets effekter blir långvariga för svensk ekonomi. Under 2020 faller Sveriges BNP med 7,5 procent och arbetslösheten når en topp på 12 procent i höst. Det spår Unionens konjunkturprognos som släpps idag.

  – Coronakrisen ger svensk ekonomi en ordentlig smäll. Det kommer ta tid innan efterfrågan är tillbaka där vi var innan krisen och den … Read More

 • Stålproduktionen minskade i april


  Hittills i år uppgår minskningen till 5,1 procent jämfört med föregående år.

  Under april sjönk råstålsproduktionen i Sverige jämfört med samma månad förra året. Under januari till och med april 2020 uppgick produktionen till 1 655 tusen ton råstål, en minskning med 5,1 procent jämfört med samma period förra året, visar statistik från Jernkontoret.

  Under april producerades sammanlagt 403 tusen ton råstål i Sverige, det är … Read More

 • Teknikföretagen spår kraschlandning


  Men huvudscenariot följs av en rejäl rekyl, förutsatt snabba insatser från politikerhåll.

  Kraschlandning följt av en rejäl rekyl. Det är huvudscenariot när Teknikföretagen presenterar sin syn på utvecklingen av den ekonomiska konjunkturen i en ny konjunkturprognos. Positiva signaler från ekonomi och politik förenat med en fortsatt dämpad smittspridning krävs för att stötta det scenariot, som i botten vilar på att global BNP åter börjar … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT