Contents tagged with "konjunktur"

 • Teknikföretagen: En hårsmån från recession


  Nu är det tydligt att avmattningen även slår till med full kraft mot svensk industri.

  Det säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen, vid torsdagmorgonens pressträff, när Teknikföretagen presenterar sin nya konjunkturprognos.

  Den globala avmattningen som inleddes runt årsskiftet 2017/2018 fortsätter, och det syns ännu inga tydliga tecken på att botten är nådd. Nu är det tydligt att avmattningen även slår till med full … Read More

 • AGES känner av konjunkturnedgång


  "Flertalet kunder har justerat ner sina prognoser inför hösten," säger bolagets vd Anders Magnusson.

  Nettoomsättningen för AGES uppgick i tredje kvartalet till 199 MSEK (224). Rörelseresultatet uppgick till 9 MSEK (1). Resultat före skatt var 7 MSEK (-1).

  För årets nio första månader uppgick nettoomsättningen till 764 MSEK (822). Rörelseresultatet uppgick till 30 MSEK (42), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4 procent (5). Resultat före … Read More

 • Orderingången backar i svensk industri


  Störst minskning inom motorfordonsindustrin.

  Industrins totala orderingång minskade med 0,2 procent i september 2019 jämfört med augusti, i säsongrensade tal. Jämfört med september föregående år minskade orderingången med 1,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

  Utvecklingen för den totala orderingången var negativ på hemmamarknaden och positiv på exportmarknaden. Jämfört med augusti minskade … Read More

 • Starkt konjunkturläge för ingenjörstäta företag


  Närmare 9 av 10 förtroendevalda ingenjörer i näringslivet ser positivt på den ekonomiska situationen.

  Det visar Sveriges Ingenjörers senaste Innovations- och konjunkturrapport.

  - Ingenjörernas lägesbedömning är ett bra formbesked från näringslivets högteknologiska verksamheter. Det märks även i flera av företagens resultatrapporter för det tredje kvartalet som redovisar fortsatt god ekonomisk utveckling, säger Ellinor Bjennbacke, chef … Read More

 • Svensk stålindustri pressad och SSAB låter personal gå ned i arbetstid


  Det finns framförallt två orosmoln, menar Mathias Ternell, handelspolitisk direktör vid Jernkontoret.

  Konjunkturkurvan för gruv- och stålindustrin i Sverige pekar nedåt. Det visar de senaste konjunkturrapporterna från bland andra Industriarbetsgivarna och SCB. Orderingången inom gruvindustrin minskade i augusti med 29,9 procent jämfört med månaden innan. Stål och metall uppvisar en minskning i orderingången om 8,3 procent för årets åtta fö … Read More

 • Exporten tynger industrins orderingång


  Störst fall i augusti uppvisar gruvindustrin.

  Enligt statistik från SCB minskade industrins totala orderingång med 1,8 procent i augusti 2019 jämfört med juli, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år minskade orderingången med 1,1 procent i kalenderkorrigerade tal.

  Störst nedgång uppvisades av gruvor och mineralutvinningsindustrin som minskade med 29,9 procent jämfört med juli, … Read More

 • Industriarbetsgivarna: Tydlig dämpning i basindustrin


  Nedgång på bred front inom stål och metall.

  Efter sommaren har det skett en tydlig avmattning i svensk basindustri. Stämningsläget är sämre än normalt i skogsindustrin och mycket sämre än normalt i stål- och metallindustrin. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets tredje ekonomiska bedömning. 

  I stål- och metallindustrin är nedgången bred och gäller orderingång, orderstock, … Read More

 • Ny rapport: Industrin bromsar in ytterligare


  "Det förefaller som motståndskraften mot en svagare omvärldskonjunktur har minskat i svensk industri"

  PMI-total sjönk med 5,5 indexenheter i september till 46,3 från nedreviderade 51,8 i augusti. Det är den största månatliga nedgången sedan hösten 2008 och bidrog till att PMI-total föll under årets tredje kvartal till den lägsta nivån sedan början av 2013.

  Det svaga septemberutfallet drog ned genomsnittet för PMI-total för årets tredje kvartal … Read More

 • Stålproduktionen ökade i augusti


  Hösten har börjat bra, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

  Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 362 tusen ton under augusti 2019. Det är en ökning med 4,9 procent jämfört med samma månad 2018, visar statistik från Jernkontoret.

  Hittills har det producerats sammanlagt 3 308 tusen ton råstål i Sverige under 2019. Det innebär att den totala produktionen ökat med 1,9 procent jämfört med samma period 2 … Read More

 • Konjunkturvändningen är nära


  Sveriges underleverantörer upplever att högkonjunkturen snart är över.

  Det andra kvartalets Underleverantörsbarometer som idag presenteras av Svensk Industriförening Sinf visar att vändningen verkar vara nära.

  Antalet företag som tror att högkonjunkturen håller i sig ett tag till börjar nu att minska. Den allmänna uppfattningen bland underleverantörerna är fortsatt att vi är på väg ut ur högkonjunkturen. Nu tror en … Read More


 • Nov 11, 2019

  Varsel i Ekenässjön

  Nyheter Ännu en underleverantör som drabbas av minskade volymer hos fordonsjättarna Volvo och Scania.
  286
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT