Contents tagged with "konjunktur"

 • Omstart 2021!


  Det är rubriken som BE Groups Max Fjaestad sätter i sin första marknadsutblick för det nya stålåret.

  Stålmarknaden har utvecklats sig dramatiskt den senaste tiden både vad det gäller tillgång, efterfrågan och priser. Jag läste nyligen igenom vad jag skrev för ett år sedan och för tre månader sedan. Det känns både som nyss och länge sedan. Tiden har gått fort, väldigt mycket oväntat har hänt och jag tror många instämmer i rubriken. Inte minst … Read More

 • Svagt nuläge i ekonomin men ljusare framtidsutsikter 


  Tillverkningsindustrin och exporten har motverkat fallet i andra branscher, men krisen är inte över menar Svenskt Näringsliv.

  Den ekonomiska aktiviteten mätt som sysselsättning, investeringar och produktion är fortsatt mycket låg. Men framtidsutsikterna har ljusnat betydligt. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel med svar från 5 100 företag. 

  Ett av tre företag uppger att sysselsättning och investeringar är lägre nu än för sex månader sedan. Nästan vartannat fö … Read More

 • Exporttemperaturen stiger


  Första kvartalets Exportchefsindex signalerar en tydlig optimism.

  Business Swedens Exportchefsindex (Export Managers Index, EMI) som speglar stämningsläget bland svenska varu- och tjänsteexportörer fortsatte att återhämta sig för tredje kvartalet i rad.

  Första kvartalets Exportchefsindex signalerar en tydlig optimism bland exportföretagen i takt med att världsekonomin fortsätter att återhämta sig. EMI ökade frå … Read More

 • Underleverantörssverige har lagt in en extra växel 


  Branscher som tidigare haft utmaningar med lönsamhet ser ut att i krisen hittat nya möjligheter.

  Idag presenterar Sinf – Svensk industriförening Underleverantörsbarometern för fjärde kvartalet 2020. Sista kvartalet för året visar på optimism i branschen. Underleverantörerna som tidigare skakats av krisen har hittat ett nytt normalläge där man ser positivt framåt. Barometern visar även att vissa branscher hittat nya möjligheter i krisen. … Read More

 • Industrins orderingång ökade i november


  En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling.

  Industrins totala orderingång ökade med 3,8 procent i november 2020 jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Jämfört med november föregående år ökade orderingången med 5,7 procent i kalenderkorrigerade tal.

  Störst ökning uppvisades av annan transportmedelsindustri som ökade med 97,3 procent jämfört med oktober.

  Utvecklingen i den totala … Read More

  SCB
 • LO-ekonomerna: Nu krävs en offensiv finanspolitik


  "Den höga arbetslöshet vi ser är bara toppen av ett isberg."

  Den allt snabbare smittspridningen bryter den ekonomiska återhämtningen under fjärde kvartalet i år. Arbetslösheten når sin topp i vinter och börjar sjunka först andra kvartalet 2021. Det förutspår LO-ekonomerna i sin prognos Ekonomiska Utsikter.

  -Ett alltför stort fokus på skattesänkningar med låg verkningsgrad riskerar att fördröja återhä … Read More

  LO
 • Minskat omsättningstapp i näringslivet


  Men branscherna skiljer sig åt. För tillverkningsindustrin har läget förändrats sedan i maj.

   Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt. För näringslivet visar måttet att omsättningen nu har ökat efter att ha minskat två undersökningar i rad. Omsättningstappet jämfört med ett normalläge är nu 12 procent … Read More

 • Industriarbetsgivarnas konjunkturprognos: Utdragen återhämtning


  Politiska beslut viktiga.

  I år backar basindustrin med 1,5 procent – men under 2021 väntas förädlingsvärdet öka svagt. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets fjärde konjunkturrapport.

  I början av pandemin drabbades vissa delar av basindustrin hårt då efterfrågan föll, men på senare tid pekar nästan all data på ett bättre läge. Under 2021 förväntas förädlingsvärdet i … Read More

 • Råstålsproduktionen vänder upp


  Jernkontoret gör bedömningen att botten är nådd.

  Under november 2020 producerades det sammanlagt 420 tusen ton råstål i Sverige. Jämfört med november 2019 är det en ökning på 36 procent. Ökningen förstärker bilden av den positiva utveckling som inleddes i oktober. Jernkontoret bedömer att botten är passerad, även om återhämtningen kan betecknas som skör.

  Diagram: Jernkontoret.

  Hittills under … Read More

 • Teknikföretagen: Bättre affärsläge i industrin


  Från låga nivåer ökar kapacitetsutnyttjandet och efterfrågan på arbetskraft, men bilden är blandad.

  Affärsläget för teknikindustrin i Sverige har förbättrats under årets sista kvartal. Orderingång, orderstock och kapacitetsutnyttjande ökar fortsatt. Återhämtningen har dock tappat tempo jämfört med det tredje kvartalet. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets fjärde kvartal.

  -Den starka återhämtningen under tredje kvartalet var … Read More


 • Mar 4, 2021

  SKF investerar 400 miljoner

  Nyheter Helautomatiska tillverkningskanaler för produktion av superprecisionslager ska installeras.
  120
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT