Innehåll taggat med "konjunktur"

 • Neråt i tillverkningsindustrin


  Dock fortfarande på hög nivå

  Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll med fyra enheter i januari, vilket innebär att den sjunkit hela tio enheter på fem månader. Den ligger dock fortsatt över 110, vilket pekar på ett betydligt starkare läge än normalt. Nedgången är bred och en majoritet av delbranschernas konfidensindikatorer har gått ner.

  Konfidensindikatorn för bygg- … Läs Mer

 • Pessimismen växer bland världens vd:ar


  Men Sverige AB tuffar på och studien från PwC visar att de svenska vd:arna tror mer på det egna bolagets tillväxt än på den globala tillväxten.

  För 22:a året i rad släpper PwC sin globala rapport CEO Survey i samband med World Economic Forum i Davos. I rapporten har närmare 1400 vd:ar från nästan 100 länder gett sin syn på världens och det egna bolagets utveckling inom en rad områden. För 2018 var optimismen rekordhög bland världens vd:ar. I år står den globala högkonjunkturen fortsatt … Läs Mer

  PwC
 • Industrins orderingång har minskat


  Industrins totala orderingång minskade med 2,7 procent i november 2018 jämfört med oktober.

  Jämfört med november föregående år minskade orderingången med 2,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

  Den totala orderingången i säsongsrensade tal var oförändrad på hemmamarknaden och minskade på exportmarknaden, på månadsbasis. Jämfört med oktober minskade orderingången från utlandet med 5,6 procent i säsongrensade tal. En majoritet av … Läs Mer

 • Industrin tappar fart


  Inköpschefsindex noterar lägsta nivå sedan början av 2016.

  PMI-total sjönk i december till 52,0 från 55,4 i november. Det visar SILFs och Swedbanks inköpschefsindex.

  Decemberutfallet visade på en bred nedgång och innebär att den svenska industrikonjunkturen tappade fart i slutet av 2018, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Månatliga utfall ska dock tolkas med viss … Läs Mer

 • Industriföretagen förväntar sig fortsatt stark produktionsutveckling


  Men Konjunkturinstitutets barometer bjuder på en splittrad bild.

  Barometerindikatorn ligger still på 106,3 i december. Även de ingående sektorernas konfidensindikatorer har rört sig förhållandevis lite från förra månaden och bilden är fortsatt splittrad. Hushållen och tjänsteföretagen är något mer pessimistiska än normalt samtidigt som signalerna från tillverkningsindustrin fortsätter att vara ovanligt starka. … Läs Mer

 • Måttligt ökad orderingång


  Fjärde konjunkturbarometer från Teknikföretagen

  Orderingången ökar måttligt och i ungefär samma omfattning som tredje kvartalet i år. Kapacitetsutnyttjandet har ökat medan rapporteringen för orderstocken avtar något jämfört med föregående kvartal. Även det sammantagna behovet av arbetskraft ligger kvar på samma nivå som tredje kvartalet i år.

  – Årets fjärde konjunkturbarometer visar relativt … Läs Mer

 • Stark tillverkningsindustri håller ställningarna


  Konjunkturinstitutets barometerindikator föll i november men tillverkningsindustrin håller upp det goda stämningsläget i ekonomin.

  Barometerindikatorn föll i november för andra månaden i rad, till 106,7 från 107,6 i oktober. Indikatorn pekar trots nedgången på ett starkare stämningsläge än normalt i ekonomin, vilket närmast uteslutande förklaras av de fortsatt starka signalerna från tillverkningsindustrin.

  Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg något till följd av … Läs Mer

 • Teknikföretagen spår lägre produktionsökning i industrin nästa år


  Inbromsningen i den globala tillväxten, får följdeffekter för exportberoende nationer som Sverige.

  Efter knappt två år av hög global tillväxt bromsar tillväxten i världsekonomin till 3 procent 2018 och minskar ytterligare till 2,5 procent nästa år. På senare tid har risken samtidigt ökat för ett ännu svagare scenario. Det skriver Teknikföretagen i sin konjunkturprognos, under rubriken "Balansakt på recessionens rand", som publicerades på … Läs Mer

 • Underleverantörerna spår nedgång 2019


  Det råder en viss skepsis inför framtiden, enligt Underleverantörsbarometern från Sinf.

  Svenska underleverantörer förbereder sig för en konjunkturnedgång. Det visar Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2018. På bara ett år har antalet företag som avser att öka personalstyrkan minskat med cirka hälften.

  -Jag tror inte att vi kan bortse från det faktum att det råder en viss skepsis inför framtiden. Tron att det skulle gå … Läs Mer

 • Industrins kapacitetsutnyttjande steg i tredje kvartalet


  Leder till en nyttjandegrad om 91,0 procent.

  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,2 procentenheter under det tredje kvartalet 2018 jämfört med det andra kvartalet 2018, i säsongrensade tal.

  Det innebar att utnyttjandegraden ökade till 91,0 procent, i säsongrensade tal.

  På årsbasis var kapacitetsutnyttjandet på en oförändrad nivå jämfört med det tredje kvartalet 2017 och … Läs Mer


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT