Contents tagged with "konjunktur"

 • Svenskar vill fortsätta handla online efter pandemin


  Viktigt att alla också ska kunna känna sig trygga.

  En klar majoritet av svenskar planerar att fortsätta handla på nätet efter pandemin. Två av tre, 66 procent, planerar att handla livsmedel online i högre eller lika hög grad som i dag.

  Trots att andelen äldre som handlar på nätet har ökat mycket har tre av tio, 29 procent, av de som är över 50 år någon gång det senaste året avstått att handla … Read More

 • Inköpschefsindex: Industrin växlar upp


  "Mer expansiva produktionsplaner trots ökad smittspridning och hårdare restriktioner"

  PMI-total steg till 59,1 i november från uppreviderade 58,3 i oktober. Det är den högsta nivån sedan fjärde kvartalet 2017 och tredje månaden i rad som indexet är högre än det historiska snittet (54,4), enligt Silf och Swedbanks inköpschefsindex. Produktionsplanerna i november var mer expansiva än i oktober och indexet ökade till 64,8, … Read More

 • Framtidstron hos exportföretagen ökar kraftigt


  De svenska exportföretagens syn på framtiden har ljusnat betydligt sedan i våras och är nu starkare än innan coronapandemin.

  Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro går från rekordlåga minus 35 i våras till plus 29, vilket visar en stark återhämtning på bara ett halvår.

  – Exportnäringen har drabbats hårt av pandemin. Därför är det glädjande att företagen åter ser ljust på framtiden. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP och det är oerhört … Read More

 • BE Group om stålåret 2020


  "Nu vänder det men olika snabbt"

  Valet i USA är över och en ny president har korats i ett val med historiskt många röstande. Det blev en riktig nagelbitare till slut och en viktig seger för demokratin, men det är ingen enkel uppgift som väntar den nya presidenten, Joe Biden. 

  Fyrtiofem män och inga kvinnor har haft ämbetet innan Joe Biden. Bara tio av dem har misslyckats med att … Read More

 • Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin


  Det visar nya siffror från SCB.

  Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 4,4 procentenheter under tredje kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2020, i säsongrensade tal.

  Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden ökade till 86,8 procent, i säsongrensade tal. Det betyder att industrin återhämtat sig något efter det låga … Read More

  scb
 • Teknikföretagen spår djupare fall i Sveriges BNP 2020


  Nyckelfaktorn för den ekonomiska utvecklingen framöver förblir coronasituationen och framförallt de politiska åtgärderna för att hantera denna.

  Det är huvudbudskapet i en ny konjunkturprognos från Teknikföretagen.

  – Så länge som restriktioner bibehålls eller, som nyligen, till och med skärps, är en uthållig och stark återhämtning mycket osannolik, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

  Utfallen för det tredje kvartalet i många ekonomier blev starkare än vad vi tidigare räknat … Read More

 • Underleverantörssverige går i rätt riktning


  Andelen som anser att vi är mitt inne i en lågkonjunktur har minskat. Samtidigt räknar 15 procent av underleverantörerna med att behöva varsla personal under året.

  Sinf presenterar traditionsenligt underleverantörsbarometern under Elmia Subcontractor Connect 10-13 nov 2020

  Idag presenterar Sinf – Svensk industriförening Underleverantörsbarometern för tredje kvartalet 2020. Andelen som anser att vi är mitt inne i en lågkonjunktur har minskat från 55 procent till 37 procent från föregående kvartal. … Read More

 • Industrins orderingång ökade i september


  Här är delbranschen som ökade mest.

  Industrins totala orderingång ökade med 0,3 procent i september 2020 jämfört med augusti, i säsongrensade tal. Jämfört med september föregående år minskade orderingången med 0,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

  En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal.

  Störst ökning uppvisades av … Read More

  SCB
 • Fortsatt minskad stålproduktion


  Hittills i år har stålproduktionen minskat med 14,6 procent jämfört med förra året.

  Under september 2020 producerades det sammanlagt 389 tusen ton råstål i Sverige. Jämfört med september 2019 är det en minskning på 2,3 procent.

  Hittills under året har det i Sverige producerats 3 164 tusen ton råstål, vilket är en minskning med 14,6 procent jämfört med motsvarande period 2019.

  Under sommaren har vissa ståltillverkare med … Read More

 • Teknikföretagen ger svar på tal


  "Facken inom industrin gör det för lätt för sig när de, samtidigt som ekonomin bågnar under Coronakrisens effekter, baserar löneutspel på förhoppningar"

  - Det är vanskligt att idag slå fast vart konjunkturen är på väg. Osäkerhetsfaktorn är enorm, det går inte att andas ut, säger Teknikföretagens chefekonom, Mats Kinnwall.

  - Vi tror det är fel väg att gå att banalisera Coronakrisens effekter när vårt gemensamma ändamål med Industriavtalet handlar om att öka industrins framtida konkurrenskraft, … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • På jakt efter säkra leveranskedjor

  Covid-19-pandemin har synliggjort hur känsliga de globala handelssystemen är för störningar. Så här kan snabb tillverkning av detaljer öka säkerheten i dina leveranskedjor.
  131

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny gripper från OnRobot

  Robotgriparen 2FG7 är ett mycket bra alternativ för industrier som läkemedel och känslig elektronik.
  17