Contents tagged with "konjunktur"

 • Stark tro på ökad orderingång hos exportföretagen


  Sex av tio stora svenska exportföretag räknar med ökad exportorderingång närmaste året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit.

  Det är en tydlig ökning jämfört med i höstas då optimismen var hög precis innan andra pandemivågen slog till. Endast fyra procent tror på minskad orderingång.

  – De stora exportföretagen förväntar sig stark efterfrågan de kommande 12 månaderna vilket är glädjande, särskilt eftersom ökningen sker från en redan hög nivå. Nästan halva Sveriges BNP … Read More

  SEK
 • Teknikföretagen: Industrin primus motor


  Återhämtningen i ekonomin i spåren av corona har drivits av tillverkningsindustrin och delar av detaljhandeln.

  När ekonomierna väl öppnar upp igen räknar Teknikföretagen med att konsumentefterfrågan vrids från varor till besöksnäringar, som turism och resor med mera. Mycket talar dock för att industrin behåller sin roll som primus motor.Världsekonomin har studsat tillbaka kraftigt de senaste kvartalen efter stjärnsmällen i samband med Coronakrisen i början … Read More

 • Unionens konjunkturrapport visar på en snabb uppgång


  Störst tillväxtförväntningar inom fordonsindustrin.

  Unionens nya konjunkturrapport visar att läget i det svenska näringslivet överlag är bra och att stjärnorna ser ut att stå rätt för en fortsatt snabb konjunkturuppgång. Samtidigt pågår en massiv omstöpning av svensk arbetsmarknad, vilket skapar stora utmaningar.

  Vårens konjunkturrapport analyserar särskilt vad som hänt med jobben under krisen … Read More

 • Rekordfart i industrin


  Brant stigande trend för tillverkningsindustrins orderstockar.

  På tisdagen presenterade Swedbank och Silf april månads siffror för inköpschefsindex och siffrorna når glädjande rekordnivåer.

  -PMI-totalt steg till 69,1 i april från uppreviderade 64,7 i mars och är den näst högsta nivån i indexets 26-åriga historia. Sedan bottennivån i april förra året har PMI-total ökat med 32,7 indexenheter, vilket är en … Read More

 • Stark export trots brist på komponenter


  Svensk Exportkredit kommenterar Sveriges utrikeshandel.

  Svenska företag exporterade varor till ett värde av 143,9 miljarder kronor under mars, en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period förra året. Under första kvartalet uppgick den svenska exporten till 381,4 miljarder kronor, en minskning med 2 procent. Det visar statistik från SCB som analyserats av Svensk Exportkredit (SEK).

  – … Read More

 • Omsättningen ökar i tillverkningsindustrin


  Omsättningen ökar inom näringslivet som helhet men framför allt inom tillverkningsindustrin.

   I Konjunkturinstitutets aprilmätning ökade omsättningen jämförelsevis mycket i tillverkningsindustrin och det är nu ungefär en lika stor andel som svarar att omsättningen är mindre än normalt som svarar att omsättningen är större än normalt. Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde som baseras på företagens svar avseende hur … Read More

 • Stark produktionsökning för råstål i mars


  Under mars månad ökade svensk råstålsproduktion med 4,2 procent.

  Även den sammanlagda produktionen av råstål under det första kvartalet visar på plus jämfört med förra året.

  I Sverige har det under årets första kvartal producerats sammanlagt 1262 tusen ton råstål. Det är en ökning med 0,8 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Under mars månad producerades det totalt 446 tusen ton råstål, vilket … Read More

 • Industrins orderingång ökar


  En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling i februari.

  Industrins totala orderingång ökade med 0,3 procent i februari 2021 jämfört med januari, i säsongrensade tal. Jämfört med februari föregående år ökade orderingången med 5,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

  En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal.

  Störst ökning uppvisades av gruvor … Read More

  SCB
 • Vaccinnationalism hämmar ekonomisk återhämtning


  Protektionistiska tendenser är dåligt för den svenska basindustrin som är ytterst exportberoende, säger Industriarbetsgivarnas chefsekonom Kerstin Hallsten.

  Under 2021 väntas fortsatt ekonomisk återhämtning, men kraften varierar i olika länder. Svensk BNP ökar med 3,3 procent och tillväxten i svensk basindustri väntas bli 1,0 procent under året. Samtidigt riskerar ökad protektionism och vaccinnationalism hämma den ekonomiska återhämtningen. Det konstaterar Industriarbetsgivarna i årets första … Read More

 • Stora konkurssvängningar under 2020


  I takt med införandet av företagsstöd bröts den snabba ökningen av konkurser som dominerade våren 2020.

  Efter införandet var det betydligt färre anställda som berördes 2020 jämfört med 2019.

  Sett till helåret 2020 minskade antalet konkurser med 1 procent medan antalet drabbade anställda ökade med 5 procent jämfört med 2019. I mars och april ökade antalet konkurser med 25 respektive 32 procent jämfört med föregående år. Uppgången minskade sedan för … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT