Contents tagged with "konjunktur"

 • V-formad återhämtning men långt kvar till normalisering


  Efter en stark rekyl under maj-juni så har kraften börjat gå ur återhämtningen efter Coronakrisen.

  Efter en stark rekyl under maj-juni så har kraften börjat gå ur återhämtningen efter Coronakrisen. Teknikföretagen räknar med att global BNP i slutet av 2021 understiger nivån för pre-Corona - sista kvartalet 2019 - med cirka en procent.– I själva verket är dock de katastrofala konsekvenserna av Corona-hanteringen mycket värre än så. I … Read More

 • Fortsatt minskad stålproduktion


  Hittills i år har stålproduktionen minskat med drygt 16 procent jämfört med förra året, visar statistik från Jernkontoret.

  Under augusti 2020 producerades det sammanlagt 258 tusen ton råstål i Sverige. Jämfört med augusti 2019 är det en minskning på 28,6 procent. Under sommaren har vissa ståltillverkare med anledning av covid-19 och rådande ekonomiska läge stängt ner produktionen, vilket förklarar en större del av nedgången.

  Hittills under året har det i Sverige … Read More

 • Uppåt för industrins orderingång i juli


  En ökning jämfört med månaden innan.

  Industrins totala orderingång ökade med 5,5 procent i juli 2020 jämfört med juni, i säsongrensade tal. Jämfört med juli föregående år minskade orderingången med 6,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

  En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av annan … Read More

 • Konjunkturbarometer: Lång väg kvar


  Det är långt kvar innan företagen når upp till normalt affärsläge och produktionen ökar i årstakt. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för tredje kvartalet.

  Coronakrisen ligger som ett stort svart moln över framtidsutsikterna. Helt eller delvis nedstängda ekonomier började åter öppna upp efter årets andra kvartal. Teknikföretagens undersökning visar att produktionsnivån ökar mellan andra och tredje kvartalet i år. Jämfört med tredje kvartalet i fjol kommer dock produktionsnivån fortsätta att vara orovä … Read More

 • Maskinindustrin golvad - men reser sig


  Teknikföretagen om den senaste utvecklingen.

  En av de största delbranscherna inom teknikindustri är maskinindustrin. Produkterna omfattar allt ifrån parkeringsautomater, robotgräsklippare, kul-och rullningslager, motorsågar, grävmaskiner, verktygsmaskiner och rulltrappor till industrirobotar och värmeväxlare.

  SARS COV2 har naturligtvis fått negativa effekter på produktionsvolymer, ekonomisk … Read More

 • Exporten av verkstadsvaror har minskat med 25 procent


  Inom verkstadsvaror har vägfordonsexporten minskat med 50 procent enligt siffror från SCB.

  Under andra kvartalet minskade varuexporten med 15 procent i värde och med 12 procent i volym jämfört med samma period året innan. Varuimporten minskade under samma period med 17 procent i värde och med 12 procent i volym.

  Exporten av verkstadsvaror minskade med 25 procent i värde och med 27 procent i volym. Inom detta varuområde minskade vä … Read More

 • Minskat kapacitetsutnyttjande i industrin


  Detta säger en färsk rapport från SCB.

  Industrins kapacitetsutnyttjande minskade med 6,3 procentenheter under det andra kvartalet 2020 jämfört med det första kvartalet 2020, i säsongrensade tal.

  Minskningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden minskade till 82,8 procent, i säsongrensade tal, vilket är den lägsta nivån sedan 2009.

  På årsbasis minskade … Read More

  scb
 • Återhämtning på exportmarknaden


  Efter det kraftigaste fallet för ett enskilt kvartal, ser Business Sweden nu en gradvis återhämtning under hösten.

  Efter att fullständigt ha klappat igenom andra kvartalet återhämtade sig Business Swedens Exportchefsindex, EMI, tredje kvartalet och steg med 11,5 enheter till 48,7. Resultatet från den senaste mätningen signalerar tydligt att synen bland exportföretagen har förbättrats, särskilt på tre månaders sikt.

  Business Swedens Exportchefsindex ( … Read More

 • Affärsläget fortsätter att försvagas för industrin


  Efterfrågan sjunker snabbt under fjärde kvartalet.

  Det framgår av den senaste konjunkturbedömningen från Teknikföretagen. – Årets fjärde konjunkturbarometer visar på ett oroväckande fall i teknikindustrins orderingång under det sista kvartalet 2019. Särskilt oroväckande är det snabba fallet i efterfrågan för leverantörer till fordons- och maskinindustrin. Därutöver har andelen företag med fullt … Read More

 • Vad gör man när konjunkturen viker?


  Experterna tipsar.

  Trycket minskar. Oron ökar. Kurvorna pekar nedåt. Men en vikande högkonjunktur kan också innebära nya insikter och möjligheter.

  På Elmia Subcontractor delade experterna med sig av sina bästa tips och råd när konjunkturen sviktar.

  – Mitt budskap till industrin nu när det är lite lugnare nu är att ta vara på tiden, säger Fredrik Sidahl, vd på FKG, … Read More

  FKG

 • Sep 21, 2020

  Läge för nystart i Sverige

  Arbetsliv Men höstbudgeten är snarare för en återstart än en nystart, menar Sveriges Ingenjörer.
  0
 • Sep 21, 2020

  Engcon bygger ut för över 8 miljoner

  Nyheter Tiltrotatortillverkaren i Strömsund fortsätter sin expansion: "Hjärtat i Engcon är Strömsund och kommer att vara det även fortsättningsvis."
  0
  Annons
 • Sökandet efter säkra leveranskedjor

  Covid-19-pandemin har visat på hur känsliga de globala handelssystemen är för störningar. Hur kan snabb tillverkning av delar öka säkerheten i dagens leveranskedjor?
  0
Loading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • Omvandlare till fotovoltaiska paneler

  Under de senaste åren har vi observerat ett ökande intresse för ”grön energi”. Det dyker upp ett antal applikationer för energiutvinning från fritt tillgängliga källor och bland dessa är installationer av fotovoltaiska paneler mest populära.
  0

SENASTE NYTT