Contents tagged with "kompetens"

 • Svenska industriarbetare halkar efter i kompetensutveckling


  Endast en femtedel anser att de utvecklas i sitt arbete. Det visar en ny omfattande Novus-undersökning från IF Metall.

  Två tredjedelar av IF Metalls medlemmar har inte genomfört någon form av kompetensutveckling under det senaste året. Var fjärde medlem är orolig att den egna kompetensen inte kommer att räcka till i framtiden, och det gäller särskilt kvinnor. 

  – Industriarbetarna behöver rustas för att kunna ta de nya, mer avancerade jobben som ersätter de … Read More

 • Hur ska dagens industriföretag hitta rätt kompetens för framtiden?


  Peter Siljerud ger två konkreta tips till underleverantörerna.

   

  Robotar och avancerade datorer tar över allt mer av arbetet inom industrin. Kvar finns de mer avancerade arbetsuppgifterna. För att lyckas hitta rätt kompetens tror trendspanaren Peter Siljerud att företag måste jobba mer med sin egen image.

  Peter Siljerud var en av deltagarna under panelsamtalet ”Framtidens kompetens – en marknad i fö … Read More

 • Kompetenssatsningarna minskar i svenska teknikföretag


  Trots en urstark konjunktur och goda ekonomiska förutsättningar prioriteras kortsiktig vinst istället för långsiktiga kompetenssatsningar, menar Sveriges Ingenjörer.

  Bland landets teknikföretag uppger 87 procent att det nuvarande ekonomiska läget är tillfredsställande eller bra. Det framgår av en konjunkturundersökning som Sveriges Ingenjörer genomfört bland sina förtroendevalda i näringslivet. Hela 37 procent tror att det blir ännu bättre kommande halvår.

  -De svenska teknikföretagen går väldigt bra för nä … Read More

 • Ingenjörstäta företag nedprioriterar kompetensutveckling för sina anställda


  - De stora ingenjörsbehoven kan minskas genom att företagen rekryterar ingenjörer som idag står utanför arbetsmarknaden och utbildar dem inom företaget, menar Lisa Bondesson, utredningschef på Sveriges Ingenjörer.

  Högkonjunkturen ger avtryck i ett rekordstark ekonomiskt läge för landets industri- och tjänsteföretag. Trots stora kompetensbehov satsar endast 57 procent av dem på kompetensutveckling. Detta enligt höstens innovations- och konjunkturapport från Sveriges Ingenjörer.

  Rapporten visar att många ingenjörstäta företag väljer att nedprioritera … Read More

 • Ny kompetens efterfrågas i fordonsindustrin


  Den höga kompetensnivån i Västra Götaland ligger bakom fordonsindustrins snabba tillväxt i regionen. Men när branschen ställer om förändras kompetensbehoven.

   

  Fordonsindustrin i Västra Götaland upplever en sällan skådad högkonjunktur. De senaste åren har flera tusen nya jobb tillkommit i branschen. Många företag har expanderat kraftigt och flera har fortsatta expansionsplaner.

  Men med digitalisering, elektrifiering, ständig uppkoppling, självkörande system och andra trender står … Read More

 • If Metalls kongress: Utveckla industriarbetarnas kompetens


  Kompetens är den avgörande frågan i den snabba och genomgripande utveckling som följer i digitaliseringens spår, menar If Metall.

  I ett uttalande av IF Metalls kogress 2017 uppmanar förbundet till utveckling av industriarbetarnas kompetens.

  Kompetens är den avgörande frågan i den snabba och genomgripande utveckling som följer i digitaliseringens spår. Återkommande chanser till lärande i arbete ger människor möjligheter till utveckling i arbetslivet och förebygger risker för … Read More

 • Risk att jobbtillväxten tappar tempo i väst


  Samtidigt som konjunkturen är fortsatt stark i Göteborgsregionen är det svårt att hitta efterfrågad kompetent personal inom främst teknik, IT, bygg och anläggning.

   

  Jobbtillväxten i Göteborgsregionen tappar tempo för att många branscher har svårt att hitta efterfrågad kompetens, något som på sikt kan hämma regionens tillväxt. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg om arbetslöshet.

  Samtidigt som konjunkturen är fortsatt stark i Göteborgsregionen är det svårt att hitta efterfrågad … Read More

 • Kompetensbrist hotar Sveriges postition som innovationsland


  Sverige toppar listan över de mest pressade arbetsmarknaderna i världen, med stor brist på vissa kompetenser, mest oflexibel utbildning och ett högt lönetryck. Om inte trenden bryts riskerar vi att tappa vår position, menar rekryteringsföretaget Hays.

  Klyftan mellan tillgång och efterfrågan på olika kompetenser fortsätter att växa. Det visar Hays Global Skills Index 2016, som har tagits fram av specialistrekryteringsföretaget Hays i samarbete med forskningsinstitutet Oxford Economics.

  Kompetensklyftan på den europeiska arbetsmarknaden har enligt Hays index ökat med 14 procent de fem senaste å … Read More


  Loading...

  MEST LÄSTA

  SENASTE NYTT