Contents tagged with "jernkontoret"

 • Lägre produktionstakt för stål första halvåret


  Statistik för första halvåret visar det i en rapport från Jernkontoret.

  Under första halvåret 2020 producerades det sammanlagt 2 358 tusen ton råstål i Sverige. Det är en minskning med 7,8 procent jämfört med motsvarande period 2019, enligt statistik från Jernkontoret.

  Under juni månad uppgick den svenska råstålsproduktionen till 333 tusen ton, vilket är en minskning med 7,9 procent jämfört med juni 2019.

  Det första … Read More

 • Stålproduktionen minskade i maj


  Den pågående covid-19-pandemin har lett till en minskad efterfrågan för flera ståltillverkarna i Sverige.

  Under maj månad producerades sammanlagt 370 tusen ton råstål i Sverige. Hittills i år har stålproduktionen minskat med 7,8 procent jämfört med samma period 2019, visar statistik från Jernkontoret.

  Under maj 2020 producerades sammanlagt 370 tusen ton råstål i Sverige, det är en minskning med 18,1 procent jämfört med maj 2019.

  Hittills under året … Read More

 • Stålproduktionen minskade första kvartalet


  Inget oväntat med tanke på läget just nu.

  Under det första kvartalet 2020 producerades sammanlagt 1 252 tusen ton råstål i Sverige. Det är 4,6 procent mindre än första kvartalet 2019.

  Under mars månad uppgick den svenska råstålsproduktionen till 427 ton, vilket är en minskning med 2,9 procent jämfört med samma månad 2019. Den samlade råstålsproduktionen under det första kvartalet 2020 … Read More

 • Stålproduktionen minskade under februari


  Under februari månad minskade svensk råstålsproduktion med 2,6 procent, visar statistik från Jernkontoret.

  Under februari 2020 producerades det sammanlagt 399 tusen ton råstål i Sverige Det är en minskning med 2,6 procent jämfört med februari 2019.

  Hittills i år har det producerats 824,3 tusen ton, vilket är en minskning med 5,5 procent jämfört samma period med föregående år. Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter … Read More

 • Stålmarknadens utveckling 2019 - en sammanfattning


  Jernkontoret har sammanställt Stålåret 2019 inför den årliga branschsammankomsten Hindersmässan.

  Under helgen som kommer, den 24–25 januari, är det åter dags för Hindersmässan i Örebro, med hundratals deltagare från gruv- och stålindustrin. På agendan står Järnverksföreningens respektive Bergshandteringens vänners årsmöten samt en hel del nätverkande och seminarier.

  – Hindersmässan är en stor och viktig nätverksträff med högaktuella frågor. … Read More

 • Råstålsproduktionen svagt uppåt 2019


  Årets sista månad sjönk dock produktionen.

  Under 2019 producerades sammanlagt 4 721 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär en ökning med 1,4 procent jämfört med produktionen 2018.  En avmattning är att vänta under de första månaderna 2020.

  Under 2019 producerades sammanlagt 4 721 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär en liten ökning med 1,4 procent jämfört med produktionen 2018, visar … Read More

 • Basindustrins dag: ”Vi måste stärka yrkesprogrammens attraktivitet”


  Utbildningsminister Anna Ekström uppmanade även till att sluta se utbildningssystemet som en fabrik av färdigutbildade. utan i stället se utbildning som en ständig utveckling.

  – Om vi ska ha en bra kompetensförsörjning i industrin, så måste yrkesprogrammen bli mer attraktiva. Ungdomarna måste vilja gå på yrkesutbildningarna, sa utbildningsminister Anna Ekström när hon träffade industriföretagen på Basindustrins dag 2019 på Jernkontoret. 

  Den 10 oktober hölls Basindustrins dag – fokus kompetensförsörjning för sjunde gå … Read More

 • Fortsatt ökad global efterfrågan på stål - Kina drar


  Men efterfrågan ökar inte överallt just nu och i det läget känns det bra att avancerat svenskt specialstål exporteras till fler än 140 länder, menar Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

  Den 14 oktober publicerade World Steel Association (Worldsteel) prognoser för stålefterfrågan 2019 och 2020. Den globala efterfrågan på stål väntas förbli motståndskraftig, trots global ekonomisk osäkerhet. Stålefterfrågan drivs främst av Kina och tillväxtekonomierna.

  Enligt Worldsteel Short Range Outlook October 2019 förväntas global stålefterfrå … Read More

 • Svensk stålindustri pressad och SSAB låter personal gå ned i arbetstid


  Det finns framförallt två orosmoln, menar Mathias Ternell, handelspolitisk direktör vid Jernkontoret.

  Konjunkturkurvan för gruv- och stålindustrin i Sverige pekar nedåt. Det visar de senaste konjunkturrapporterna från bland andra Industriarbetsgivarna och SCB. Orderingången inom gruvindustrin minskade i augusti med 29,9 procent jämfört med månaden innan. Stål och metall uppvisar en minskning i orderingången om 8,3 procent för årets åtta fö … Read More

 • Höstens viktigaste seminarium


  För att nå miljömålen och en omställning till cirkulär ekonomi måste vi ändra våra konsumtionsmönster.

  År 2013 presenterade EU-kommissionen ett initiativ för att möta ökat utbud och efterfrågan på miljöanpassade produkter, det gick under namnet Single Market for Green Products Initiative. Inom ramen för initiativet presenterades bland annat miljöavtryck, Product/Organisation Environmental Footprint, i ett livscykelperspektiv, en metod för att mäta … Read More


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT